Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Rahandusministeeriumi eelnõu toetab eurotoetuste kiiremat kasutuselevõttu
Rahandusministeerium saatis eile kooskõlastusringile eelnõu, millega peaks EL toetuste kasutamine muutuma kiiremaks ning efektiivsemaks, samuti peaks see leevendama toetuse saajate likviidsusprobleeme praeguses majandusolukorras.

„Täna on oluliseks eesmärgiks majanduse elavdamine ning sotsiaalsete probleemide lahendamine läbi EL toetuste tõhusama kasutamise. Seetõttu olemegi muutmas struktuuritoetuse seadust ning teisigi õigusakte, et muuta süsteem paremini toimivaks ning toetuse saajale sõbralikumaks,” kommenteeris eelnõu vajalikkust rahandusministeeriumi asekantsler Ivar Sikk.

Kui Valitsus ja Riigikogu seadusemuudatused heaks kiidavad, siis laieneb nende toetuse saajate ring, kes saavad oma toetusraha kätte lihtsustatud korras. Väljamakseid enne kulude tegemist hakatakse võimaldama laiemale isikute ringile, sealhulgas ettevõtjatele, kes esitavad kas kuludokumendid või pangagarantii vastavalt konkreetse meetme tingimustele. Suurprojektide puhul saab riik jätkuvalt teha väljamakseid otse töövõtjale. Ettemakseid enne kohustuste võtmist võib tulevikus peale riigiasutuste teha ka kohaliku omavalitsuse asutustele, mittetulundusühingutele, sihtasutustele, avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja riigi äriühingutele.

„Laialdane ettemaksete tegemine toob endaga kaasa kahtlemata suuremad riskid, mille maandamisele oleme mõeldud. Kindlasti peab säilima tõhus kontroll projektide üle, vastasel korral riskime toetusraha tagasimaksmisega Euroopa Komisjonile,” selgitas Ivar Sikk. „Kui toetuse saaja ei tagasta mittesihipäraselt kasutatud ettemaksu, siis on riigil õigus jätta välja maksmata teised toetused ja eraldised riigieelarvest ,” kirjeldas Sikk üht ettemaksete kuritarvitamist ennetavat meedet, mis seadusesse sisse kirjutati.

Lisaks eelnimetatud muudatustele pikendatakse seaduses toetusega elluviidavate tegevuste lõpptähtaega 2015. aasta augustilt detsembrile, võimaldatakse toetuse saajal esitada ka partneri tasutud arveid, täpsustatakse andmete avalikustamise sätteid ning luuakse alus tagasinõude otsuse tegemiseks kui toetuse saaja on teeninud tulu, mis tuleb projekti kuludest maha arvata.


Annika Vilu
14 Aprill 2009
  Kommentaarid