Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Kiviõli linnapeale avaldatakse umbusaldust
Täna kell 14.00 koguneva Kiviõli linnavolikogu istungi esimeseks päevakorrapunktiks on linnapeale umbusalduse avaldamine. Kui 10-st allkirja andnud linnavolikogu liikmest 9 jäävad oma otsusele kindlaks (kokku on volikogus 17 liiget), tuleb hakata järgmise punktina Kiviõli linnale uut linnapead valima.

Kiviõli linnavolikogu liikmete sõnul said linnapeale saatuslikuks vähene nõulikkus ja kontroll linna kinnisvara ning soojusega tegelevate ettevõtete juhtimise üle. Vaatamata sellele, et volikogu juhtis vähem kui pool aastat tagasi linnapea tähelepanu üle miljoni krooni suurusele soojavõlale ja segadustele linna kinnisvaraga tegelevas ettevõttes, pole selle ajaga midagi paremaks muutunud. Samuti heidetakse talle ette valesti kärbitud lisaeelarve koostamist.

„Selle aja jooksul pole linnapea midagi ette võtnud suure soojavõla vähendamiseks. Linnapea vastutab otseselt sellele ettevõtte juhtimise eest, sest määrab isiklikult kolm inimest soojaettevõtte nõukogusse. Kuna tegemist on linna võlaga soojaettevõttele ja ka kinnisvara hooldamisega tegelevale firmale, siis vastutabki selle eest linnapea. Võlg on võõra oma ja linnapea peab leidma võimaluse kuidas see tasuda,” selgitas Kiviõli linnavolikogu esimees Maksim Danilov umbusalduse tagamaid ning lisas, et läbi nende kolme inimese on linnapeal piisavalt võimalusi ettevõtte töö paremaks korraldamiseks.

Teiseks umbusalduse avaldamise põhjusena tõi Kiviõli volikogu liige Inno Naur välja linnapea vähese koostöövalmiduse volikoguga ja antud soovituste eiramise. Nimelt hakkas volikogu liikmete kannatuste karikas üle ääre ajama siis, kui Kiviõli linna eelarvet tuli hakata vähendama umbes viie miljoni krooni võrra.

„Me arutasime koos väga pikalt ja põhjalikult milliseid valdkondi ei tohiks vähendada ja kust võime raha võtta nii, et see elu linnas kõige vähem kahjustaks. Kui aga paari nädala pärast eelarve muudatusi palusime näha, oli kõik vanaviisi,” selgitas Naur.

Linnapea tegevusega pole rahul ka tema parteikaaslane ning Kiviõli lasteaia „Kannike” hoolekogu esimees Risto Lindeberg. „Kui linna eelarvet tuli vähendada umbes 5 miljoni krooni võrra, siis miks võttis linnapea 2,1 miljonit lasteaia remondirahast. Oleks ta vähendanud mingi protsendi võrra kõiki valdkondi, poleks ehk volikogu talle ka umbusaldust hakanud avaldama,” väljendas mees oma seisukohta.

Selline ülekohus lasteaia investeeringurahade suhtes langetas Kiviõli linnapea mainet väga paljude linnaelanike silmis ning nende arvamused jõudsid ka volikogu liikmeteni. Volikogu otsustas umbusaldust avaldada vaatamata sellele, et kiiresti hakati linnapea toetuseks allkirju koguma ning tänaseks on kogutud juba üle 1000 allkirja, mis plaanitakse enne umbusalduse avaldamist ka volikogule üle anda.

Kiviõli linnavolikogu kultuuri-, hariduse- ja sotsiaalkomisjoni esimees Erik
Jürgenson lisas, et komisjon ei olnud nõus heaks kiitma eelarve muudatusettepanekut, mis vähendaks 10% võrra spordirahasid ja 2,1 miljoni krooni võrra lasteaia remondirahasid.

„Oleme seisukohal, et haridusele, kultuurile ja spordile suuhatud summasid ei tohi vähendada. Minu arvates on väga palju raha majandusega seotud eelarve real ning sealt võiks vähendada näiteks detailplaneeringuga seotud kulusid. Komisjon on seisukohal, et kuigi linna eelarve seis ei ole hea, on siiski võimallik leida rahasid mujalt, mitte laste arvelt,” lisas Jürgenson.

Kiviõli linnapea Dmitri Dmitrijev on linna juhtinud poolteist aastat ja ei usu, et uue linnapea leidmine väga lihtne ülesanne oleks. „Kes tahaks tulla linna juhtima nüüdsel raskel ajal sügisel toimuvate valimisteni? On selge, et linna elu ja probleemide mõistmiseks kulub umbes aasta ning alles siis saab hakata aktiivselt neid lahendama ja muutma.”

Siiski on praegune linnapea seisukohal, et on kõik ettekirjutused ja antud ülesanded hoolikalt täitnud ning linna korralikult juhtinud. „Kiviõli soojaettevõtte võlgadega peab tegelema ettevõtte juhtkond, sest selle eest saavad nad ju palka. See on otseselt nende probleem. Neil on ka oma nõukogu, mille liikmed peavad oma peaga mõtlema. Kui ettevõte töötab halvasti, on süüdi selle juhid, aga mitte linnapea.”

Kuna sooja ja kinnisvaraga ettevõtte nõukogudes istuvad ka Kiviõli linnavolikogu liikmed, siis tundus linnapeale imelik, et soojavõlgade vähendamist ei nõuta mitte neilt (ettevõtte tegevjuhtidelt ja nõukogu liikmetele) vaid hoopis linnapealt. „Kui nõukogu liikmed näitavad näpuga linnapea suunas ja oma tööd ei tee, siis tekib küsimus miks nad seal nõukogus üldse istuvad? Tundub, et inimesed, kes tahtsid osaleda ettevõtte nõukogu töös, ei saa sellega lihtsalt hakkama.”

Volikogu liikmetega suheldes jäi mulje, et linnapea vähendas ainuisikuliselt vahendeid laste spordi, kultuuri ja vaba aja veetmisega seotud tegevustele. On selge, et kui raha puudusel suletakse Kiviõlis noortekeskus, sportimisvõimalused ja raamatukogu, lähevad noored tänavatele hulkuma ning oma liikmetes pakitsevat energiat liiklusmärkide, akende ja muude asjade peale maandama.

„Selline jutt on vale. Käesoleva aasta eelarves eraldatakse spordile rohkem raha kui eelmisel aastal kuigi nn spordi-eelarve vähenes 10 protsenti. Noortekeskuse ja raamatukogu eelarvet ei puudutanud kärbe peaaegu üldse,” oli linnapea nördinud.

Linnapea sõnul pöörati linnavalitsuse istungite pidevalt tähelepanu soojavõlgadele ja kinnisvaraga seotud segadustele. Ettevõtete juhid ja/või juhatuse esindajad olid samuti kutsutud ning lisaks saadeti neile istungite protokollid.

Danilovi sõnul arutati volikogus ka kogu linnavalitsusele umbusalduse avaldamist. Pika arutelu käigus siiski leiti, et linnavalitsus töötas eelmise linnapea ajal rahuldavalt. Järelikult pole tekkinud puudustes süüd mitte kõik linnavalitsuse liikmed, vaid nende juht. „Ütleb ju vanasõnagi, et kala hakkab mädanema peast,” lisas Kiviõli linnavolikogu esimees.Anti Ronk
19 Mai 2009
  Kommentaarid