Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Kohus tunnistas Valga maavanema, GoBusi ja selle endised juhatuse liikmed süüdi
Tartu maakohus tunnistas Valga maavanema ametikohalt kriminaalmenetluse ajaks kõrvaldatud Georg Trašanov (55) süüdi korduvas pistise ja altkäemaksu võtmises ning karistas teda nelja-aastase vangistusega.

Kalle Muru (42) tunnistas kohus süüdi korduvas pistise ja altkäemaksu andmises ning karistas teda kolmeaastase vangistusega.

Nii Trašanovi kui Muru puhul loetakse mõistetud karistusest juba kantuks kahtlustatavana kolm päeva kinnipidamise aega. Samuti kuulub nii Trašanovile kui Murule mõistetud karistusest kohe ärakandmisele kuus kuud ning ülejäänud vangistus mõisteti mõlemale süüdistatavale tingimisi nelja-aastase katseajaga.

Aivo Pärna (42) tunnistas kohus süüdi korduvale pistise ja altkäemaksu andmisele kaasaaitamises ning karistas teda kaheaastase tingimisi vangistusega kolmeaastase katseajaga, millest kantuks loetakse kolm päeva kahtlustatavana kinnipidamise aeg. Laskemoona ebaseadusliku käitlemise süüdistuses mõistis kohus Pärna õigeks, kuna tema käitumine ei vastanud kuriteo koosseisule.

Valter Keisi (48) tunnistas kohus süüdi pistise ja altkäemaksu andmisele kaasaaitamises ning karistas teda kuue kuu pikkuse tingimisi vangistusega kolmeaastase katseajaga, millest kantuks loetakse kolm päeva kahtlustatavana kinnipidamise aeg.

ASi GoBus tunnistas kohus süüdi korduvas pistise ja altkäemaksu andmises ning karistas teda rahalise karistusega kaks miljonit krooni.

Menetluskuludena peab Trašanov tasuma 21 892 kr, Muru 26 774 kr, Pärn 10 882 kr, Keis 8296 kr ja GoBus 12 653.

Kohus luges tõendatuks, et Trašanovi ja Muru vastastikuse kokkuleppe kohaselt pidi Muru andma 2006. ja 2007. aastal Trašanovile sularahas 100 000 krooni aastas 25 000 krooni kaupa kvartalis. Tegelikult andis Muru Trašanovile üle sularaha vähemalt 70 000 krooni 2006. aastal ja 60 000 krooni 2007. aastal. Ülejäänud summade osas on tegu 20 000 kr ulatuses altkäemaksu lubamise ja nõustumisega ning 20 000 kr ulatuses korduva pistise lubamise ja nõustumisega.

Süüdistusakti järgi võttis Trašanov 2006. aasta suvel ja septembris Valga maavanemana GoBusi juhatuse liikmelt Kalle Murult kahel korral vastu kokku 50 000 krooni altkäemaksu, sõlmides vastutasuna Valga maavalitsuse nimel ebaseadusliku hankelepingu GoBusiga eirates Valga maakonna bussiliinide veo riigihanke tulemusi ning sellega ka riigihangete seaduse nõudeid. Kalle Muru sai altkäemaksuks makstud raha GoBusi juhatuse esimehe Aivo Pärna korraldusel GoBusi juhatuse liikmelt Valter Keisilt.

Lisaks võttis Trašanov süüdistuse järgi 2006. aasta märtsis ja detsembris ning 2007. aasta aprillis ja oktoobris Kalle Murult pistist kokku 120 000 kooni, mis Aivo Pärna korraldusel ja ühel korral ka Valter Keisi kaasabil võeti GoBusi rahalistest vahenditest. Vastutasuks sõlmiti GoBusi omandusse kuuluvate OÜ Trakmani ning GoBusi ja Valga maavalitsuse vahel GoBusile soodsate tingimustega lepinguid või muudeti varem sõlmitud veolepinguid.

Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul alates homsest.


Krista Tamm
10 Märts 2010
  Kommentaarid