Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

”Teeme ära!” kampaania jäätmed on Harkust koristatud
2008. aastal üleriigilise prügikoristuskampaania käigus kogutud ja osaühingu Utileek poolt Harjumaale Harkusse vaheladustusplatsile viidud jäätmed on nüüd koristatud. Keskkonnainspektsioon võttis möödunud nädalal asendustäitmise korras töö teinud aktsiaseltsilt Ragn-Sells korrastatud objekti vastu.

Kokku veeti Harkus olevalt kinnistult ära 3317 m3 jäätmeid kogukaaluga ligi 1800 tonni, millest valdav osa ehk 1775,5 tonni olid ehitusjäätmed. Eterniidijäätmeid tuli kokku 10,58 ja vanarehve 16,35 tonni. Ülejäänud osa moodustasid elektroonika-, plast- ja olmejäätmed. Jäätmed anti liigiti üle vastavat jäätmekäitlusluba omavatele ettevõtetele.

Ragn-Sellsi hinnangul kujunes töö planeeritust intensiivsemaks, sest prügikuhilates olev materjal oli purunenud üsna peeneks fraktsiooniks ja segamini paisatud.

„Kuna kampaania käigus koguti jäätmed kokku liikide kaupa, siis oli töid alustades lootus liigiti ära vedada ja taaskasutusse suunata hulgaliselt materjale,“ ütles Ragn-Sellsi erijäätmete teenusejuhi kohusetäitja Olav Ojala. Paraku õnnestus taaskasutusse suunata kõigest 20,7 tonni materjale (puit ja erinevad plastmassid). Jäätmete peene fraktsiooni tõttu tuli teha ka arvatust rohkem käsitööd.

Samas avaldas Ojala rahulolu, et suur osa kodanikualgatuse korras koristatud jäätmetest on viimaks lõppkäitlusesse suunatud.

Jäätmete koristamine läks maksma 775 551 krooni, millele lisandub käibemaks. Summa nõutakse täitemenetluse seadustiku järgi sisse osaühingult Utileek.

Kuna Harkus olevalt ajutiselt ladustusplatsilt ei olnud veel 2009. aasta suveks jäätmed koristatud, tegi Keskkonnainspektsioon Utileegile ettekirjutuse, millega kohustas ettevõtet 30. novembriks 2009 jäätmed likvideerima. Vaatamata antud tähtajale ja järgnevalt rakendatud sunnimeetmetele (sunniraha kolme kuu vältel ´a 35 000 krooni) Utileek jäätmeid ei koristanud.

Vastavalt ettekirjutusele rakendati lõpuks asendustäitmist. Keskkonnainspektsioon kuulutas käesoleva aasta kevadel jäätmete koristamiseks välja riigihanke, mille võitis aktsiaselts Ragn-Sells.

Leili Tuul
11 August 2010
  Kommentaarid