Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

RM: Tagasihoidlik majandusareng aeglustab hõive kasvu
Eelmise aasta neljandas kvartalis tööga hõivatute arv aastases võrdluses oluliselt ei suurenenud, kuid kokku kasvas hõive 2013. aastal siiski 6000 inimese ehk ühe protsendi võrra, selgub statistikaameti tööjõu-uuringust. Töötuse määr oli aasta lõpus 8,7 protsenti, mis on madalam aastatagusest, kuid hooajalistel põhjustel kõrgem kui kolmandas kvartalis.

Töötuse kiiremat vähenemist hoiab tagasi madalast kogunõudlusest tingitud tagasihoidlik majandusaktiivsus. Vabade ametikohtade arv jääb veel oluliselt alla buumieelsele perioodile ning ei ole viimase paari aasta jooksul märkimisväärselt tõusnud. Positiivsena saab märkida, et oluliselt on vähenenud pikaajaline töötus ja töötukassa poolt arvutatav registreeritud töötuse määr neljandas kvartalis kolmandaga võrreldes ei tõusnud.

Hõive kasvas eelmisel aastal oluliselt majutuses ja toitlustuses, mis on seotud nii välisturistide arvu jätkuva kasvu kui siseturismi elavnemisega. Kuna töötajate sissetulekute kasv on vaatamata tagasihoidlikule majanduse reaalkasvule olnud kiire ning tarbimisjulgus on jätkuvalt kõrge, siis suurenes eelmisel aastal hõive ka kaubanduses. Seoses majandussurutise taandumisega jätkub hõive tempokas kasv kunsti ja meelelahutuse tegevusalal. Hõive vähenemine jätkus eelmisel aastal energeetikas ning aasta teises pooles vähenes hõivatute arv oluliselt ehituses.

Täna avaldatud hõive ja töötuse näitajate arvutamisel on arvestatud ka viimase rahvaloenduse tulemusel korrigeeritud rahvaarvuga, mistõttu on muutunud kõik hõivega seotud näitajate aegread alates 2000. aastast. Sellega seoses muutusid peamiselt tööealise rahvastiku, hõive ja töötuse absoluutarvud, suhtarvud aga vähe.

Madis Aben
fiskaalpoliitika osakonna analüütik
14 Veebruar 2014
  Kommentaarid