Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Pikamäe: kohtuniku amet sarnaneb üha enam terapeudi tööga
Täna Tartus toimuval kohtunike täiskogul peetud kõnes märkis Riigikohtu esimees Priit Pikamäe, et Eesti kohtusüsteemi ootab ees põlvkonnavahetus, väljakutsed kohtumenetluse kiiruse ja otsuse kvaliteedi tagamisel ning kohtuniku rolli muutumine üha enam sotsiaalsemaks.

Riigikohtu esimehe sõnul on kohtuvaidlused aja jooksul muutunud üha keerulisemateks, mistõttu nende lahendamine ja tehtud otsustuste juriidiliselt veenev põhjendamine kohtulahendites on üsnagi suuri väljakutseid pakkuv. Üha rohkem liigub rõhuasetus inimeste õiguste kaitsmisele, mitte karistamisele.

„Samuti võiks ühe suunamuutusena märgata seda, et nüüdisaegse menetlusõiguse keskne juhtmõte on kõikvõimalike deal’ide ehk kokkulepete soodustamine ning kohtuvaidlusele aluse andnud sotsiaalse konflikti reguleerimine. Kohtunik sarnaneb selles kontekstis üha enam pigem õigusalaste eriteadmistega sotsiaaltöötajaga, kelle missioon ei erinegi enam suurt abikaasade suhtetüli harutava pereterapeudi omast,“ lausus Pikamäe kohtunikele peetud kõnes.

Eesti kohtusüsteemi hetkeseisust ülevaadet andes märkis ta positiivsena möödunud aastal Euroopa Komisjoni poolt Eesti kohtusüsteemile antud kõrget hinnangut. „Euroopa Liidu liikmesriikide võrdluses asetati Eesti justiitssüsteem samale pulgale Austria kohtusüsteemiga, mida on hinnatud kui ühte Euroopa Liidu kiiremat ja ökonoomsemat,“ sõnas Pikamäe.

Kohtupidamise kvaliteeti ja tõhusust hinnates rõhutas Pikamäe, et kohtuasjade arvu pideva suurenemise kontekstis tuleb kahtlemata astuda samme kiiremaks õigusemõistmiseks, kuid lahendatud kohtuasjade arvule ja menetlusajale keskendudes ei tohi jääda tähelepanuta kohtulahendite sisu ja kvaliteet.

Sama meelt oli ka täiskogul esinenud justiitsminister Hanno Pevkur. „Kohtumenetluste kiirus ja kvaliteet ei pruugi alati koos käia, kuid selle poole tuleks püüelda ja arvestada sealjuures, et kvaliteet ei tohi kannatada,“ märkis minister ja tõi ühe toimiva lahendusena välja kohtujuristide ametikohtade loomise, mis Harju maakohtu näitel on osutunud edukaks ja millega jätkatakse tänavu ka Tartu kohtutes.

14 Veebruar 2014
  Kommentaarid