Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Keskkonnaamet tähistab rahvusvahelist veepäeva temaatilise õppemapi ilmumisega
Rahvusvahelise veepäeva puhul annab Keskkonnaamet välja veeteemalise õpimapi, mis on heaks abimaterjaliks keskkonnateadliku veetarbija suunamisel ning väärtustab loodusressursse säästvat eluviisi. Õppemappi jagatakse üldhariduskoolidele ja keskkonnahariduskeskustele tasuta ning mappi tutvustavad infopäevad toimuvad 19. ja 20. märtsil Tallinnas ja Tartus.

Keskkonnaameti tellimusel on valminud veeteemaline õppemapp, mis koondab ühte raamatusse teemad alates veekaitsest ja kasutamisest kuni reovee puhastamiseni. Õppemapile töötatakse välja ka interaktiivne töölehtede kogu.

„Õppemapp sisaldab terviklikku informatsiooni Eesti põhja- ja pinnavee, vee kasutuse, reostusallikate ning reovee puhastamise kohta. Eraldi peatükk keskendub sellele, kuidas vett säästa ja miks see on oluline. Samuti selgitatakse, mis on vee jalajälg ja kuidas seda arvutatakse. Kõiki teemasid illustreerivad joonised, kaardid ning mapi autorite Urmas Tartese ja Arne Aderi fotod. Töölehed on koostatud kolmele vanuseastmele – I, II ja III kooliaste. Mapis sisaldub ka kaart, millelt leiab infot Eesti vesikondade, jõgede, järvede, nitraaditundliku ala ning üleujutusohuga alade kohta,“ ütles Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik.

Õppemappi jagatakse tasuta üldhariduskoolidele ning Keskkonnaameti koostööpartneritele. Mapp on pdf-formaadis kättesaadav ka Keskkonnaameti koduleheküljel: http://www.keskkonnaamet.ee/public/Veeteemaline_6pimapp_veebi.pdf

Keskkonnaamet tutvustab veeteemalist õppemappi kolmapäeval, 19. märtsil Tallinnas Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis (Narva mnt. 7a) ja neljapäeval, 20. märtsil Keskkonnaameti Tartu kontoris (Aleksandri tn 14).

Projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Õppemapi infopäevale on võimalik registreeruda aadressil:

https://docs.google.com/forms/d/1866PShb98HwUnAafjy8cZa6XHvwEKb17FVODcWaHNxE/viewform

22. märtsil tähistatakse rahvusvahelist veepäeva, et pöörata tähelepanu olulistele veeprobleemidele kogu maailmas. Sel aastal keskendub veepäev veele ning energiale ning laiemaks eesmärgiks on teadvustada veetarbimise ja energiatootmise omavahelist tihedat seost.

Üleilmset veepäeva tähistatakse ÜRO eestvedamisel 21. korda. Varasematel aastatel on veepäeval räägitud muuhulgas ka veest ja loodusõnnetustest, veest ja tulevikust, veest ja naiste õiguste kaitsest, veest ja toidust ning veekvaliteedest ja linnade arengust.
17 Märts 2014
  Kommentaarid