Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Rahvaarvu korrigeerimine muudab ka tervisestatistika kordajaid
Statistikaamet korrigeeris tänavu jaanuaris 2011. aasta rahvaloenduse ja registrite andmetele tuginedes aastate 2000–2013 rahvaarvu. Seoses sellega on Tervise Arengu Instituut ümber arvutanud ka tervisestatistika kordajad vanuserühma, maakonna ja soo järgi.

Uuendatud tabelid on alates tänasest tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis üleval. Ühtlasi lõpetab Tervise Arengu Instituut omapoolse rahvaarvu ümberarvutamise ja avaldamise ning kasutab edaspidi kordajate arvutamiseks Statistikaameti avaldatud rahvaarvu.

Üldjuhul jäävad rahvaarvu korrigeerimisest tulenevad muutused kordajates paari protsendi piiridesse. Suuremaid muutusi võib esineda vanusrühmades, kus haigusjuhtude arv ning maakonna elanike arv on väikesed. Vähenenud on just nooremad vanuserühmad (15–34-aastased), ennekõike rände tõttu. Muutused on suuremad 2000. aastale lähematel aastatel.

Surma põhjuste registri andmetes on ümber arvutatud suremuse vanuskordajad põhjuste lõikes (andmebaasitabel SD22). Standarditud suremuskordajad maakonna lõikes avaldatakse 3. novembril. Meditsiinilise sünniregistri ja raseduskatkestusandmekogu aegridasid korrigeeritakse koos uute andmete avaldamisega 10. juunil.

Statistikaamet ei ole arvutanud ümber Tartu linna elanike arvu ning selle tõttu puuduvad uued kordajad Tartu kohta. Loodame need andmed lisada andmebaasi suvel.
19 Märts 2014
  Kommentaarid