Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Tartu linn kavandab arvutipargi uuendamist
Linnavalitsus küsib volikogult luba täiendava 800 arvuti rentimiseks linna hallatavatele asutustele, valdav osa neist läheb linna koolidele.

Linn soovib rendile võetavate arvutite arvu tõsta seniselt 3800 arvutilt 4600 arvutini.

„Arvutipargi suurendamise vajaduse on paljuski tinginud viimastel aastatel linna haridusvõrgus toimunud muutused ja Tartu Kutsehariduskeskuse uute õppehoonete sisustamine. Koolide varustatus kaasaegsete infotehnoloogiliste seadmetega on praegu hariduses üks võtmeküsimusi, mis võimaldab õppetööd veelgi paremini ja sisukamalt korraldada,“ kommenteeris abilinnapea Tiia Teppan.

Hetkel rendil olevaist arvutitest on 388 linna ametiasutuste, 468 koolieelsete lasteasutuste, 2237 üldhariduskoolide, 330 kutsehariduskeskuse, 320 kultuuriosakonna hallatavate asutuste ja 52 sotsiaalabi osakonna hallatavate asutuste kasutuses.

„Kümme aastat tagasi võetud suund linna ametiasutuste arvutipargi rentimisele on end igati õigustanud, sest tö ödeldava info maht ning selleks vajalik jõudlus kasvab pidevalt ning renditud arvutid on kogu rendiperioodi vältel kaetud garantiihooldusega. Aastate lõikes on ka arvutite rendihinnad oluliselt langenud,“ ütles linnasekretär Jüri Mölder.
22 Mai 2014
  Kommentaarid