Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

RM: Eesti majanduskasv on olnud seni arvatust kiirem
Statistikaamet avaldas täna põhjalikult revideeritud rahvamajanduse arvepidamise aegread. Need peaksid senistest täpsemini kirjeldama Eesti majanduse arenguid sajandivahetusest alates. Revideeritud andmetel kasvas Eesti majandus teises kvartalis 2,4 protsenti ja esimeses kvartalis 0,3 protsenti. See teeb esimese poolaasta kasvuks 1,4 protsenti, mis on oluliselt rohkem, kui seni arvatud.

Sisenõudlust toetas teises kvartalis sarnaselt eelnevatega eratarbimise kiire 3,6-protsendiline kasv. Palgatulu kasvutempo teises kvartalis küll veidi aeglustus, kuid selle kompenseeris tarbijahindade aastase kasvu peatumine. Tarbijajulgus on seni säilinud ja kiirelt kasvas nii toidu, püsi- kui ka poolpüsikaupade tarbimine. Kapitali kogumahutuse kasvuks kujunes tagasihoidlikud 0,7 protsenti, kuna kodumajapidamiste eluasemeinvesteeringud aeglustusid oluliselt, ettevõtlussektori investeeringud praktiliselt ei kasvanud ning valitsussektori tellimusel ehitatud rajatiste maht vähenes.

Ekspordi kasv kiirenes teises kvartalis 0,6 protsendini tänu tugevale teenuste ekspordile. Kaupade ekspordi langus jätkus välisnõudluse nõrkuse tõttu. Importi vähendas kapitalikaupade tagasihoidlikum sissevedu, kuna eelmise aasta teise kvartalisse jäid mõned ühekordsed suuremad ostutehingud. Netoekspordi panus SKP-sse pöördus seetõttu positiivseks.

Tootmise poole pealt andis kasvu olulise panuse teenindussektor, mis oli suunatud peamiselt siseturule. Töötleva tööstuse lisandväärtus kasvas marginaalselt ning langus jätkus juba poolteist aastat raskustes olnud ehituses ning veonduses ja laonduses.

Kuna rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos on koostatud enne uute aegridade avaldamist, siis ei ole kõik kasvunumbrid automaatselt rakendatavad revideeritud baastasemetele. Riigieelarve aluseks olevaid maksulaekumiste prognoose see aga ei mõjuta, kuna prognoosi kasvumäärad rakendatakse tegelikele maksulaekumistele, mida statistika revisjon ei puuduta.

Madis Aben
RM fiskaalpoliitika osakonna analüütik
08 September 2014
  Kommentaarid