Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
EAKL taotleb rahvusvaheliste ametiühingute toetust riigiteenistujate streigikeelu tühistamiseks

EAKL (Ametiühingute Keskliit)
Pressiteade
11.nov. 2004
EAKL taotleb rahvusvaheliste ametiühingute toetust riigiteenistujate streigikeelu tühistamiseks.

Eesti Ametiühingute Keskliit saatis kirjad Euroopa Ametiühingute Konföderatsioonile (ETUC) ning Rahvusvahelisele Vabade Ametiühingute Konföderatsioonile (ICFTU), milles palub abi Eestis valitseva riigitöötajate täieliku streigikeelu likvideerimisel.

EAKL toob kirjas esile, et Eestis tänaseni kehtiv Kollektiivse töötüli lahendamise seadus (KTLS) keelab streikimise kõigis valitsusasutustes ja muudes riigiorganites, samuti kohalikes omavalitsustes, kohtutes, tuletõrje- ja päästeteenistuses.

"Sellisel kujul on streigikeeld põhjendamatult lai ning vastuolus kohustustega, mille Eesti on endale võtnud Euroopa Liidu liikmesriigina," rõhutas EAKLi esimees Harri Taliga. "Rahvusvahelise tööõiguse standardite kohaselt võib streigiõiguse piiramist aktsepteerida nendel riigiteenistujatel, kes otseselt teostavad avalikku võimu. On aga täiesti arusaamatu, miks riik ei luba oma huvide kaitseks streikida näiteks ministeeriumi või linnavalitsuse tehnilisel personalil".

Samas küsimuses pöördus mõni aeg tagasi Euroopa riigitöötajate ametiühingute föderatsiooni (EPSU) poole üks EAKLi liikmesliitudest - Riigitöötajate ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit (ROTAL). 08. novembril 2004 saatis EPSU Riigikogu sotsiaalkomisjonile kirja, milles toonitatakse, et streigiõigus on iga EL kodaniku põhiõigus ning selliselt sätestatud ka Euroopa uues Konstitutsioonis (EPSU kiri http://www.epsu.org/)

KTLS muutmise seaduse eelnõu riigiteenistujate streigiõiguse tagamiseks on Riigikogu menetluses alates 2003. aasta detsembrist. Aastaga on nimetatud seaduseelnõu läbinud kõigest esimese lugemise, mis näitab valitsuse ja koalitsiooni vähest huvi probleemi lahendamiseks.

Euroopa institutsioonid on kritiseerinud Eestit Euroopa Sotsiaalhartast tulenevate kohustuste mittetäimise eest. Ühe rikkumisena on nimetatud riigitöötajate totaalset streigikeeldu.

Lisainfo

Harri Taliga
EAKL
Esimees
6 412 800
555 34 840

Pressiteate edastas

Maris Lehtmets
EAKL
Infojuht
6 412 808
55 66 95 65
11 November 2004
  Kommentaarid