Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 47. nädala eelinfo

TEISIPÄEV
Teisipäeval, 16. novembril esineb riigi infosüsteemide osakonna juhataja Arvo Ott Euroopa Komisjoni informaatika osakonna poolt korraldataval sümpoosiumil "e-Government Portals". Arvo Ott räägib teemal "Estonian government portal - architecture, e-security and applications". Osaleb ka riigi infosüsteemide osakonna arendustegevuse talituse juhataja Uuno Vallner.

KOLMAPÄEV
Kolmapäeval, 17. novembril kell 14.00 osaleb minister Andrus Ansip Riigikogu istungil. Arutlusel on kütuse- ja energiamajanduse pikaajaline riiklik arengukava aastani 2015.

Kolmapäeval, 17. novembril osaleb transpordi arengu ja logistika osakonna juhataja Anti Moppel Euroopa Liidu Komisjoni TEN-T transpordivõrgustike töögrupi töös. Arutlusel on Euroopa ühishuvis olevate transpordi infrastruktuuri projektide rakendusprotseduurid.

NELJAPÄEV
Neljapäeval, 18. novembril kell 10.00 osaleb minister Andrus Ansip Vabariigi Valitsuse istungil.

Neljapäeval, 18. novembril kell 16.00 osaleb minister Andrus Ansip valitsuskabineti istungil.

Neljapäeval, 18. novembril osaleb transpordi arengu ja logistika osakonna juhataja Anti Moppel "Motorways of the Sea" meremagistraalide kontseptsiooni rakendamisega seotud ekspertnõupidamisel Brüsselis. Toimub üldpõhimõtteid käsitlev arutelu kontseptsiooni rakendamise ja finantseerimisega seotud teemadel.

Neljapäeval, 18 novembril kohtuvad majandusarengu osakonna eksperdid tekstiili- ja rõivatootjate liidu liikmetega. Muuhulgas räägitakse Euroopa Komisjoni poolt moodustatud kõrgetasemelise töörühma soovitustest tekstiili- ja rõivavaldkonna konkurentsivõime edendamiseks ja jätkusuutlikkuse kindlustamiseks.

Majandusanalüüsi talituse juhataja Janno Järve räägib Eesti majanduspoliitikast ja ettevõtluskeskkonnast kuni aastani 2010, rõiva- ja tekstiilitööstusest Eestis aastani 2010 ning tööstusharu konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse kindlustamise võimalustest.

Neljapäeval, 18 novembril toimub Narva piirisilla komisjoni sissejuhatav nõupidamine. Räägitakse lähteülesande koostamisest ning probleemist maanteesilla ja raudteesõlme seisukohast.

REEDE
Reedel, 19 novembril toimub Euroopa Komisjoni siseturu nõuandva komitee (Internal Marcet Advisory Committee) kohtumine peadirektorite tasemel Brüsselis. IMAC annab Euroopa Komisjonile nõu ning avaldab arvamust Komisjoni erinevate siseturu alaste initsiatiivide kohta ning Komisjon küsib liikmesriikide arvamust ning sisendeid uute ideede kohta. Samuti arutatakse suurimaid siseturualaseid analüüse ning raporteid. Osaleb Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö asekantsler Signe Ratso.

Reedel, 19.novembril toimub koosolek riikliku mereturvalisuse programmi väljatöötamiseks. Töökoosolekul tutvustatakse seni tehtut ning räägitakse läbi edasised sammud. Riiklik mereturvaprogramm peab kava kohaselt valmima tuleva aasta algul.

SIDEAMET
17. - 18. novembril toimub Brüsselis Euroopa Komisjoni Telekommunikatsiooni vastavushindamise ja Turujärelevalve Komitee TCAM 17 töörühma koosolek, kus Sideametit esindab peadirektori sasetäitja Priit Soom.

TCAM-i otsused on aluseks R&TTE direktiivi nõuete tõlgendamisel EL liikmesriikide poolt. R&TTE direktiiviga sätestatakse raadioseadmetele ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmetele olulised nõuded, nõuetele vastavuse tunnustamise kord, dokumentatsioon ja CE-märgistus. Direktiiv on Eestis rakendatud telekommunikatsiooniseaduse ja selle allaktide kaudu.

Tea Animägi
Sideameti infoosakonna spetsialist
tel 693 1100
tea.animagi@sa.ee
www.sa.ee


VEETEEDEAMET
15.-19. novembrini annab Veeteede Ametis Phare kaheaastase projekti "Meresõiduohutuse tõhustamine" raames konsultatsioone Paul Townsend Suurbritanniast. Räägitakse inimressursside arendamisest ning koolitusvajaduse analüüsist.

Malle Lõhmus
Välissuhete ja info osakond
Veeteede Amet
620 5528
malle.lohmus@vta.ee

KONKURENTSIAMET
17.-18. novembril osaleb kolmanda järelevalveosakonna juhataja Juhan Põldroos meretranspordi nõuandva komitee kohtumisel Brüsselis. Kohtumise peaeesmärgiks on meretranspordi alase regulatsiooni läbivaatamine.

Kadri Kirikmäe
Konkurentsiamet
Välis- ja avalike suhete osakond
tel 680 3937

ARK
Esmaspäeval, 15. novembril koguneb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Veeteede Ameti ja Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse ühine töörühm, et arutada väikelaevade ning jettide andmete liitmist liiklusregistiga.

Lisainformatsioon: Rein Einer, direktori asetäitja tehno ja registreerimise alal, telefon 620 1202, rein.einer@ark.ee


Järgmise nädala jooksul paigaldatakse fotoautomaadid veel kuude ARK büroosse: Kuressaare, Kärdla, Rapla, Haapsalu, Paide ja Viljandi büroosse. Fotoautomaati kasutades ei pea juhiloa taotlemisel paberfotot kaasa võtma, digifoto tegemise hind sisaldub riigilõivus.

Praegu töötavad fotoautomaadid viies suuremas büroos: Tallinna, Tartu, Harju, Jõhvi ja Pärnu büroos.

Lisainformatsioon: Teo Saimre, direktori asetäitja registri alal, telefon
620 1202, teo.saimre@ark.ee

TEHNILISE JÄRELVALVE INSPEKTSIOON
17. - 19. novembril osaleb Tehnilise Järelevalve Inspektsioon rahvusvahelisel tootearenduse-, tootmistehnika-, tööriista-, allhanke- ja tehnohooldusmessil Instrutec 2004. Messil osalemise peamine oodatav tulemus on ohutusalase teadlikkuse tõus ühiskonnas tõhusa ja aktiivse teavitustegevuse kaudu (trükiste jagamine, esitlusmaterjalide näitamine, personaalne nõustamine jne).

Inge Suder
Juhiabi
Tel: 694 9412

RIIGI INFOSÜSTEEMIDE ARENDUSKESKUS
Alates sellest nädalast on avatud teabeportaali venekeelne versioon aadressil www.eesti.ee/rus. Venekeelse teabeportaali eesmärgiks on anda muukeelsele elanikkonnale praktilist infot nende õiguste ja kohustuste kohta Eesti riigis, samuti näpunäiteid asjaajamiseks Eesti riigiasutustega.

Anu Riisikamp
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus
telefon 693 8215
anu.riisikamp@ria.ee

Lugupidamisega

Anu Hallik-Jürgenstein
Avalike suhete osakond
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Tel: 6 256 493
E-post: anu.hallik@mkm.ee
15 November 2004
  Kommentaarid