Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Mustamäe ühiselamute probleemi taustainfo

Ühiselamute üürnikke ei tohi välja tõsta

Vastavalt Elamuseadusele läheb hoone müügi korral koos hoonega uuele omanikule üle ka kõik kohustused ja õigused. Seaduse alusel ei tohi uus omanik üürilepingut täitvat üürnikku välja tõsta ega temaga ühepoolselt üürilepingut lõpetada. Seega jäävad Akadeemia ja Vilde tee üürnikud oma kodudesse olenemata sellest, kes on nende majade omanik.

Alates 1999. aasta sügisest on nii Ehitajate EEV kui
Majandusministeerium korduvalt taotlenud Akadeemia tee 38, 42 ja 46 ning Vilde tee 90 ja 96 ühiselamute väljaarvamist erastamisele mittekuuluvate hoonete nimekirjast, et sealsetel elanikel oleks võimalus oma elamispind erastada. Kahjuks ei ole nii Mustamäe Halduskogu kui Tallinna Linnavalitsus siiani taotlusi rahuldanud.

Ehitajate EEV oli riigile kuuluv äriühing. Erastamisele mittekuuluvate elamute nimekirja arvati Ehitajate EEV ühiselamud Akadeemia tee 38, 42 ja 46 ning Vilde tee 90 ja 96 Tallinna Linnavolikogu otsusega

12.jaanuaril 1995.a. Riik andis möödunud aastal Ehitajate EEV aktsiad üle AS Elumajale, mille aktsiad kuulusid omakorda 100%-liselt riigile. Üldkoosoleku otsusel korraldas AS Elumaja nõukogu Ehitajate EEV aktsiate avaliku eelläbirääkimistega enampakkumise. Pakkumise vastu tundsid huvi kõik olulisemad kinnisvarahooldusega tegelevad ettevõtted.

Eelläbirääkimisteni jõudis neist kaks pakkujat. Enampakkumise võitis kõrgeima ostuhinna pakkunud AS Servikol, kellel oli ühtlasi olemas ka varasem hoonete haldamise kogemus.

Ehitajate EEV ostu-müügileping sõlmiti 2001.a. alguses. Nimetatud viis ühiselamut Mustamäel kuulusid Ehitajate EEVle. Ostu-müügilepingus on kirjas, et ostja on teadlik Elamuseadusest tulenevatest kohustustest.

Ostjal oli vastavalt seadusele kohustus üle võtta kõik kehtivad üürilepingud. Sama seaduse järgi peab üürilepingud üle võtma ka mistahes järgmine hoonete omanik. Üürilepinguid ei saa ühepoolselt ja meelevaldselt lõpetada, kui üürnik on oma kohustused üürileandja ees täitnud, s.t. korralikult üüri maksnud.

Juba 30.09.1999.a. esitas Ehitajate EEV Tallinna Linnavalitsusele taotluse arvata nimetatud ühiselamud välja erastamisele mittekuuluvate hoonete nimekirjast. 14.12.1999.a. otsustas Mustamäe Linnaosa Halduskogu oma otsuse nr. 26 punktiga 5 mitte toetada Ehitajate EEV taotlust.

Majandusministeerium ja Ehitajate EEV pöördusid möödunud aastal veel korduvalt linnapea Jüri Mõisa ja Tallinna linnavolikogu esimehe Rein Voogi poole, et koos küsimus lahendada, kuid kirjad jäid sisulise vastuseta. Ehitajate EEV oleks nõustunud ka ühiselamute munitsipaliseerimisega tingimustel, et linn kompenseerib üürivõlgnevuse, mis oli tol ajal oli 1,7 miljonit krooni. 2001.a. alguseks, kui ühiselamutel oli juba uus omanik, oli elanike üürivõlg kasvanud 2,3 miljoni kroonini ehk aasta jooksul 600 000 krooni võrra. Kuna Tallinna linn oli ja on endiselt seisukohal, et kõnealused ühiselamud ei kuulu erastamisele ja samas kasvasid päevast-päeva lootusetud üürivõlad, otsustas Ehitajate EEV nõukogu ühiselamud võõrandada. Võõrandamine ei tähenda aga seda, et kehtivuse kaotaksid seaduslikult sõlmitud üürilepingud.
30 September 2001
  Kommentaarid