Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Keskastme Tervishoiutöötajate VI Konrgess rõhutab töötervishoidu

Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit (EKTK)
Pressiteade
03.dets. 2004

Keskastme Tervishoiutöötajate VI Konrgess rõhutab töötervishoidu.

Homme, 04. 12. toimub Keskastme Tervishoiutöötajate VI Konrgess. Antud Kongressi läbivaks mõtteks on "Tööohutus ja töötervishoid".

Kongress saadab omapoolse läkituse Eesti Arstide Liidu Suurkogule, kus muuhulgas on nimetatud:

Suurenev HIV nakkuse, hepatiidi ja tuberkuloosi levik seab ohtu esmajärjekorras tervishoiutöötajad. Mistõttu on esmavajalik koos tegutseda selle nimel, et kindlustada oma liikmete turvalisus töökohtadel (vt läkitus attachmentis)

Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit (EKTK) on 04. detsembril 1992.a loodud üleriigiline kutseühendus, mis juhindub oma tegevuses EV seadustest ja põhikirjast. Tegevuse eesmärgiks on oma liikmete tööalaste, majanduslike ja neist tulenevate sotsiaalsete õiguste ja huvide esindamine ning kaitsmine.


Oma liikmete tegevuse paremaks toetamiseks teeb EKTK koostööd erialaühingute ja Eesti Arstide Liiduga ning on loonud erinevaid fonde: Töötutoetus- ja streigifond, Haigustoetusfond, Koolitusfond jms.

EKTK on Eesti Haiglate Liidu sotsiaalpartneriks tervishoiutöötajate üleriigilise miinumumtunnitasuleppe läbirääkimistel.

EKTK-sse kuuluvad kõikide õenduseriala esindajad, sealhulgas ämmaemandad, radioloogiaõed, pereõed, laborandid, parameedikud jms.


Lisainfo

Inna Rahendi
EKTK
President
56 55 321
03 Detsember 2004
  Kommentaarid