Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Riigikohus korraldab Eestis CCJE arvamuse ettevalmistamist

Riigikohus korraldab Eestis CCJE arvamuse ettevalmistamist Eelmisel nädalal osales kohtunik Julia Laffranque Euroopa Nõukogu Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu (CCJE) kohtumisel Strasbourg'is, kus ta esindab Eestit ka järgneval aastal.

Kohtumisel kiideti heaks CCJE kuues arvamus, mis käsitleb põhimõtet, et kohtupidamine peab toimuma mõistliku aja jooksul, kohtuniku rolli kohtumenetluses ja alternatiivseid vaidluste lahendamise meetodeid.

Kohtumisel arutati ka CCJE järgmise arvamuse teemat, milleks on kohus ja ühiskond. Teemakohane küsimustik saadetakse liikmesriikidele detsembri alguses. Tagamaks Eesti osalemine uue CCJE arvamuse ettevalmistamisel, korraldab küsimustikule vastamist käesoleval aastal Riigikohus. Küsimustikule vastamisel on plaanis kaasata teiste kohtute kohtunikke ja ühiskonna uurimisega tegelevate alade esindajaid.

Julia Laffranque'i sõnul on kohtute avalikkusega suhtlemine aktuaalne teema paljudes Euroopa riikides ja vajab ka Eestis põhjalikumat läbimõtlemist. Teemaga on laiemalt seotud sellised küsimused nagu: milline on kohtute roll tänapäeva demokraatlikus ühiskonnas; millised on suhted kohtu ja menetlusosaliste vahel; kuidas muuta kohtumenetluse ja otsuste keel lihtsamaks, kohtuotsused kergemini arusaadavamaks ja kättesaadavamaks. Küsimustik sisaldab eraldi osa ka kohtumõistmise ja meedia kohta.

CCJE on Euroopa Nõukogu konsultatiivorgan, mis annab nõu kohtunike sõltumatuse, kohtute töö jm eelnevaga haakuva osas Euroopa Nõukogu ministrite komiteele, olles samal ajal oma töös sõltumatu. CCJE liikmed on Euroopa Nõukogu liikmesriikide kohtunikud.


Marelle Leppik
Riigikohtu pressiesindaja
06 Detsember 2004
  Kommentaarid