Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Vabariigi President kohtus Eestimaa Rahvuste Ühenduse esindajatega

VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI
AMETLIK TEADE
Kadriorus, 8. detsembril 2004

Vabariigi President kohtus Eestimaa Rahvuste Ühenduse esindajatega

President Arnold Rüütel võttis täna Kadriorus vastu Eestimaa Rahvuste
Ühenduse (ERÜ) esindajad eesotsas ERÜ esimehe Jaak Prozes’ega. Kohtumisel
osalesid juutide, ungarlaste, sakslaste, poolakate, leedulaste, lätlaste,
ingerisoomlaste, ukrainlaste, venelaste, moldaavlaste, tšuvaššide,
usbekkide, valgevenelaste, aserbaidžaanlaste ja idaeestlaste esindajad, kes
tutvustasid riigipeale oma rahvuslike organisatsioonide tegevust. Lühidalt
räägiti ka vähemusrahvusi käsitleva seadusandluse täiendamisvõimalustest
ning seltside olmemuredest omakeelse kultuuri arendamisel.

Ühenduse esindajad avaldasid tänu Eesti riigile senise toetuse eest ning
väljendasid valmisolekut ka edaspidi oma võimaluste piires kaasa aidata
Eesti ühiskonna demokratiseerumisele ja tasakaalustatud arengule, samuti
Eestist positiivse kuvandi loomisele ülejäänud maailmas.

Vabariigi President avaldas heameelt, et Eestis on erinevate rahvuste
esindajad osanud elada ja töötada sellises koostöös, millega saame eeskujuks
olla ka teistele riikidele. President Rüütel tänas Eestimaa Rahvuste
Ühendust selleks antud panuse ja toetuse eest ning ütles, et
rahvuskultuuride mitmekesisus on tänase Eesti rikkus.

Eestimaa Rahvuste Ühendus on valitsusväline mittetulunduslik organisatsioon,
kuhu kuulub 24 rahvuslikku organisatsiooni, kes esindavad 49 organisatsiooni
üle Eesti. Ühendus loodi 22. septembril 1988, et Eestis elavate etniliste
rühmade esindajad saaks toetada Eesti taasiseseisvumist. Koostöös ERÜ-ga
loodi 1993. aastal ning tegutseb ka praegu konsultatiivkoguna Vabariigi
Presidendi Rahvusvähemuste Ümarlaud.

30. oktoobril 2004 toimunud ERÜ 16. foorumil võeti vastu deklaratsioon,
milles on muu hulgas märgitud: "Eestimaa Rahvuste Ühendus loodab, et Eesti
liitumine Euroopa Liiduga võimaldab leida enam vahendeid Eesti
rahvusvähemuste keelte ja kultuuride säilitamiseks ja palub riigivõimul
astuda samme Eesti rahvusvähemuste paremaks informeerimiseks Euroopa Liidu
rahvusvähemuste problemaatikast. Samas Eestimaa Rahvuste Ühendus tunneb
muret Venemaa jätkuva sekkumise pärast Eesti rahvuspoliitikasse.
Rahvusvähemused ei tunneta, et nende õigusi Eestis rikutakse. Venemaal pole
õigust esindada Eesti rahvusvähemusi. Eestimaa Rahvuste Ühendus kutsub kõiki
Eesti Vabariigi rahvusvähemuste kogukondi ja nende organisatsioone tegema
konstruktiivset koostööd Eesti riigi hüvanguks.”

Presidendi kantselei avalike suhete talitus

Lisainformatsioon:
Telefon: 6316229
Faks: 6316250
09 Detsember 2004
  Kommentaarid