Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Lääne-Viru Maavalitsuse eelinfo 3.nädal

Lääne-Viru Maavalitsuse eelinfo
3.nädal 2005

17.jaanuar

Kell 9.00 Rakvere linnapea Andres Jaadla ja Lääne-Viru maavanem Urmas
Tamme ühisnõupidamine maavanema kabinetis. Info 32 58001.

Osakonnajuhatajate nõupidamine maavanema kabinetis.

Kell 14.00 maavanem Urmas Tamm ja Kaitseliidu Viru maleva pealik kapten
Lembit Kerve arutavad mälestustahvli paigutamisega seonduvaid küsimusi
maavanema kabinetis. Kaitseliidu maja Rakveres Pikk tn 8 kuulub
muinsuskaitsealune objekt, mistõttu tuleb järgida erinõudeid. (Info 32
58 001)

Kell 15.00 Kunda sadama raudteeharu rajamise alane töönõupidamine
maavanema juures. Osalevad ettevõtete esindajad Aleksander Nikolajev (AS
Kunda Sadam), Margus Kohava (AS Estonian Cell), Lembit Kaljuvee (Eesti
Põlevkivi), Andres Lume (Kunda Trans) ja Kunda linnapea Allar Aron.
(Info 32 58 001)

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond tutvumas SAPARDi
programmi sertifitseerimisauditiga seonduvalt Lääne-Viru maavalitsuse ja
PRIA Lääne-Viru büroo tööga.
(Info Tiina Vilu 32 58 015)

VIROL juhatuse koosolek kell 15.00 maavalitsuse rõdutoas.
Päevakorras:
1. Liikumisharrastuste edendamise koostööleping, Olev Raudsepp
2. Käsunduslepingu sõlmimine FIE Enda Nurmsaluga
3. Käsunduslepingu sõlmimine Jüri Eljasega
4. Arutelu 2006. aasta liikmemaksu arvestamise aluste üle
5. Informatsioon Soome nädala korraldamisest 18.-21. maini
6. Muud algatatud küsimused

(Info Jaan Lõõnik 32 58045)

17. -18. jaanuar

Kristiansandi Vest-Agderi maakonna (Norra Kuningriik) 3liikmeline
delegatsioon Rakveres arutamas puuetega inimeste olukorda Eestis ja
võimalikke teid koostööks selles vallas. Vest-Agder on Lääne-Viru
sõprusmaakond Norras. (info Tõnis Randlane 32 58 040)

18.jaanuar

Lääne-Virumaa kutsehariduse konverentsi korralduskomisjoni nõupidamine
kell 9.00 maavalitsuse õppeklassis, omavalitsuste, arenduskeskuse,
kutseõppeasutuste esindajatega. (info Riina Veidenbaum 32 58 030, Ia
Müür 32 58 034).

Riina Veidenbaum osaleb hariduskorralduse nõukoja istungil HTM
Koolivõrgu Büroos: kohtumised Koolivõrgu Büroo juhataja asetäitja Ants
Egloni ja Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS hariduspoliitika direktori
Tiina Annusega; ülevaade haridusfoorumi ettevalmistamisest. (info Riina
Veidenbaum 32 58 030)

Maavalitsuse rahandusosakonna spetsialistid Reet Naaris ja Inna Piirma
osalevad koolitusel, kus arutatakse kohalike omavalitsuste 2004.a.
majandusaasta aruande koostamist.

19.jaanuar

Maavanemate ja maasekretäride nõupidamine Ida-Virumaal. Nõupidamise
temaatika: energeetika, teed, politsei. (Info 32 58 001)

Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühiskomisjoni koosolek kell 15 Kunda
volikogu saalis. (info Anne Tasuja)

Haridusinspektorid Monica Jaanimets ja Kaida Laks teostavad Käru
Algkoolis järelkontrolli (info Monica Jaanimets 32 58 035).

Kell 12.00 tähistatakse Väike-Maarja õppekeskuse saalis endise
Väike-Maarja pastori, kirjamehe Johannes Hiiemetsa 100. sünniaastapäeva.
Tutvustatakse tema eluteed, tegevust ja raamatuid, millest esitatakse ka
huvitavaid katkendeid; seatakse üles näitus.

Väike-Maarja kirikuõpetaja Ahto Mäe esitab ühe Johannes Hiiemetsa jutluse.
(Info Ilve Tobreluts 32 95 759)

19. jaanuar
Kell 14 toimub kohtumine Lääne-Viru Maavalitsuse õppeklassis, arutlusel
järgmised teemad:

Rakvere Turismiinfokeskuse tugevused, nõrkused, tulevik.

EAS Turismiarenduskeskus koostab riiklikku turismiinfosüsteemi
strateegiat, mille objektiks on turismiinfosüsteemi elementide
määratlemine ja nende koostöö printsiibid.
(Info Katre Kuresson 32 58 013)


20.jaanuar

Lääne-Virumaa arengustrateegia aastani 2015 koostajate juhtgrupi
koolitus ja seminar Lääne-Viru Maavalitsuses algusega kell 10. (Info
Tiina Vilu 32 58 015)

Maavanem Urmas Tamm kohtub Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu
saadikutega kell 16.00. Lääne-Virumaalt on Riigikogusse valitud Vello
Tafenau, Mart Laar, Kadi Pärnits, Peeter Kreitzberg, Toomas Varek. (info
32 58 001)

Haridusinspektor Ia Müür osaleb Tartus alushariduse inspektorite
seminaril (ülevaade koolieelsete lasteasutuste koolituslubadest,
riikliku järelevalve tulemustest, sisehindamisest). (Info 32 58 034)

21.jaanuar

Inju Lastekodus nõupidamine Inju Lastekodu munitsipaliseerimise
küsimuses. Osalevad maavanem, sotsiaalministeeriumi ja Vinni valla
esindajad, riigikogu liige jt. (Info 32 58 001)

Haridus- ja kultuuriosakonnajuhataja Riina Veidenbaum osaleb Tallinna
Pedagoogikaülikooli Avatud Ülikooli korraldataval TPÜ Partnerpäeval.
Partnerpäeva eesmärgiks on väärtustada ülikooli ning partnerite
koostöösuhteid. (info 32 58 030)

Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus korraldab 21.jaanuaril
konverentsi "Koolituse mõju paikkonna kultuurielu arengule" Tallinnas
Narva mnt.7c Reval Central Novell stuudios I algusega kell 11.

Konverentsil tutvustatakse uuringu "Rahvakultuurialase koolituse mõju
paikkondade kultuurielu ja valdkondade arengule 1995-2004" tulemusi.

Samas tehakse kokkuvõtteid 20-aastasest koolitustegevusest Vilmsi tn.55,
kavandatakse tulevikusuundumusi ja prioriteete. (Info Pilvi Lepiksoo 32
58 037, Ello Odraks 32 58 068)


Hilje Pakkanen
projektijuht
32 58 007
14 Jaanuar 2005
  Kommentaarid