Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Rakvere linnavalitsuse eelinfo

Rakvere linnavalitsuse eelinfo

Esmaspäev, 14.02

10.00 linnavalitsuse istung:
1. Hooldaja määramine (3)- E. Petrovits
2. Hoolduse lõpetamine (2)- E. Petrovits
3. Hooldekodusse paigutamine (2)- E. Petrovits
4. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine- E. Petrovits
5. Lastekodus ülapidamise kulude katmine- E. Petrovits
6. Ettepaneku tegemine Rakvere linnavolikogule Rakvere Linnavolikogu 19. novembri 2003 a. määruse nr 37 muutmiseks (lisatud)- E. Petrovits
7. Rakvere Spordikeskuse teenuste hindade muutmine- E. Petrovits
8. Kasutuslubade väljastamine- M. Jõe
9. Ettepaneku tegemine Rakvere linnavolikogule Rakvere linna sademevee kanaliseerimise arengukava heakskiitmiseks (lisatud)- M. Jõe, J. Krikk
10. Ettepaneku tegemine Rakvere linnavolikogule kohanime määramise algatamiseks Turu plats 1 kinnistule - M.Jõe
11. Informatsioon Vallimäe tee 5 asuva maaüksuse munitsipaalomandisse andmise kohta- M. Jõe
12. Ettepanek jäätmeveo piirkondade kinnitamiseks- M. Jõe
13. Mitteeluruumide üürilepingu sõlmimine- A. Jaadla
14. Kohal algatatud küsimused

11.30 nõupidamine Rakvere Spordikeskuse asjus - arutatakse ekspluatatsiooni käigus tekkinud probleeme, osalevad linnavalitsuse, FKSM-i ja spordikeskuse esindajad.
13.00 algava Raadio Viru uudistesaate järel lähevad esimest korda eetrisse "Rakvere linnauudised" (algus vahemikus 13.05-13.10, pikkus 10-15 minutit) mis sisaldavad kokkuvõtet esmaspäevasest linnavalitsuse istungist ning muud olulisemat informatsiooni linnavalitsusest. Saade on eetris igal esmaspäeval.
15.00 volikogu linnaplaneerimiskomisjoni koosolek: detailplaneeringute kehtestamine, jooksvad küsimused
15.00 volikogu hariduskomisjoni koosolek:
1. Rakvere Linna Algkooli arengukava (lisatud) ja põhimääruse arutelu
2. Rakvere Vene Gümnaasiumi arengukava arutelu
3. Rakvere linna 2005.a. lisaeelarve ja hariduse investeeringud
4. Muud esilekerkinud küsimused.
16.00 turismi ümarlaud Rakvere Muusikakooli saalis
18.00 avalik arutelu KIT-i klubi ja linna kultuurihoonete tulevikust - oodatud on kõik asjast huvitatud

Teisipäev, 15.02

11.00 volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek (ühekordsed toetused, munitsipaaleluruumid)
14.00 TPÜ Rakvere Kolledži nõukogu koosolek (osaleb abilinnapea Erich Petrovits)
15.00 SA Virumaa Muuseumid nõukogu koosolek Tallinnas

Kolmapäev, 16.02

09.00 Moonaküla silmusrambi projekti nõupidamine abilinnapea Matti Jõe juhtimisel
10.00 ülemaakonnalise veemajanduse projekti nõupidamine Vinni rahvamajas
11.00 Tiit Kaljundi tutvustab Matti Jõe juures Vallimäe arendamise projekti laululava ümbrust ja Vallikraavi tänava parklat puudutavat osa
15.00 Rakvere linnavolikogu istung:
1. Detailplaneeringu kehtestamine (Lõuna 5) – ettekandja: M.Jõe
2. Detailplaneeringu kehtestamine (Turuplats 7) – ettekandja: M.Jõe
3. Detailplaneeringu kehtestamine (Lennuki) – ettekandja: M.Jõe
4.SA Rakvere Teatrimaja taotlus – etteandja: A.Jaadla
5.Rakvere Linna Lasteaed-Algkooli põhimäärus (kinnitamine) – ettekandja: E.Petrovits
6.Rakvere Linna Lasteaed-Algkooli arengukava 2005-2007 (1.lugemine) – ettekandja: E.Petrovits
7.Rakvere Vene Gümnaasiumi arengukava 2005-2007 (kinnitamine) – ettekandja: E.Petrovits
8.Rakvere linna omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord (kinnitamine) – ettekandja: A.Jaadla
9.Rakvere linna munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise kord (kinnitamine) – ettekandja: E.Petrovits
10.Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra muutmine (1.lugemine) – ettekandjad: K.Tühis, E.Petrovits
11.Linnavara võõrandamine (NB!otsuse projekt kooskõlastamisel Sõmeru, Rakvere ja Vinni vallaga kuna puudutab ühise vee-ja kanalisatsioonprojekti varasid) – ettekandja: A.Jaadla

Neljapäev, 17.02
17. ja 18.02 - Linnade ja valdade päev Tallinnas hotelli Olümpia konverentsikeskuses - osalevad ka Rakvere LV esindajad, sh. linnapea Andres Jaadla neljapäeval ettekannetega ""Väge täis" ja ajaleht Rakvere Sõnumid" (Omavalitsused ja mainekujundus, 14.00, Sigma saal) ning "Rakvere linna kogemus" (Finantsskeemid kohalike rajatiste ja objektide ehitamiseks, 16.40, saal Alfa 2), samuti abilinnapea Erich Petrovits (sh. nt. Linnade haridusjuhtide ümarlauas, 16.00, Epsilon)

Pühapäev, 20.02
15.00 linnapea Andres Jaadla ja abilinnapea Erich Petrovits kõnelevad pensionäride kohtumisõhtul Vene Gümnaasiumis linnaelu puudutavatest küsimustest.
11 Veebruar 2005
  Kommentaarid