Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
eelinfo Lääne-Viru Maavalitsus 14-20.02.2005

7.nädal 2005

<>
14.veebruar

Maavanem Urmas Tamme ja Rakvere linnapea ühisnõupidamine maavanema
kabinetis kell 9-10.

Osakonnajuhatajate nõupidamine kell 10-12.

<>
Lääne-Virumaa kriisikomisjoni nõupidamine kell 13.00 Pikk 15,
Kaitseliidu Viru Maleva ruumides.

Arutelul: kriisikomisjoni töö analüüs 09.01.2005. a toimunud tormi
korral; õppuste planeerimine 2005. ja 2006. aastal;
kriisireguleerimisplaani koostamiseks tööülesannete jaotamine.

(Info komisjoni esimees Urmas Tamm 32 58 001)

<>
Kell 15.00 maavanem AS-s Aru Grupp.


Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolek algusega kell 16
maavalitsuse rõdutoas.

<>Päevakorras:
Maakondliku tervisenõukogu moodustamisest
Ühiste kavatsuste protokolli sõlmimisest rahvaspordi edendamiseks
2006. aasta liikmemaksu arvestamise alused
Informatsioon 3+3 koostööst
Informatsioon Põhja-Eesti turismiprojektist
Muud küsimused.
(Info Jaan Lõõnik 32 58045)

<>15.veebruar

Riina Veidenbaum osaleb kell 10.00 Tapa Erikooli nõukogus ja kell 14.00
TPÜ Rakvere Kolledži nõukogutöös.

<>
15.veebruar

Maakonnateemaplaneeringu "Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused” töörühma nõupidamine algusega kell 10.00
maavalitsuse õppeklassis.

Arutatakse, kuidas täiustada ühe kooskõlastuse ringi ja kord juba
Siseministeeriumis käinud maakonnateemaplaneeringut "Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused”.
Samuti seda, milliseid üldisi kasutustingimusi peaks teemaplaneering
sisaldama. Koostatakse valmis peatükk teemaplaneeringusse.

Edasi läheb teemaplaneering omavalitsustesse ja teistesse vajalikesse
riigiasutustesse kooskõlastamisele. Lõpuks taas Siseministeeriumi
heakskiidu saamiseks, et maavanem saaks teemaplaneeringu kehtestada.
Töögruppi kuuluvad: Lauri-Indrek Tummeleht (Lahemaa Rahvuspark),Arvi
Põldaas (Kadrina vald), Aivar Lainjärv, Tõnis Muru, Riina Pomerants
(Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus) Vahur Liivak, Tiina Vilu, Katri Ruut.
(Lääne-Viru Maavalitsus).
(Katri Ruut 32 58 016)

<>
15. veebruar
kell 12.30-15.30 toimub Haridus- ja Teadusministeeriumis infopäev
maavalitsuste
noorsoonõunikele ja Tallinna, Tartu, Narva ning Pärnu noortevaldkonna
juhtidele. Kavas:

-Uudiseid noortevaldkonnas toimunust

-Avatud noortekeskuste ning teavitamis- ja nõustamiskeskuste rahastamine
tõukefondidest

-Ülevaade noorte integreeritud nõustamismudelist, sh karjäärinõustamise
arengud

-Noorteinfo teavitamis- ja nõustamiskeskuste tegevusena – eesmärgid ja
koostöö

-Euroopa noorteinfo kanalid, Eurodeski koht Eesti noorte infovõrgustikus

-maavalitsuste noorsoonõunike funktsioonide täitmise mehhanismid ja kava

-Eesti Noorsootöö eelfoorumite korraldamine

Osaleb Olev Raudsepp (32 58 038)

<>
15.-16.veebruar

Maavanemate nõupidamine Ida-Virumaal Saka Cliff hotellis.

15.veebruaril kavas arutelu Peipsi ümbruse tulevikust, osalevad minister
Jaan Õunapuu ja Siseministeeriumi esindus, minister Paul Eerik Rummo ja
saatjad ning Põlva, Tartu, Jõgeva, Ida-Viru maavanemad.

Nõupidamine: tervitus (regionaalminister Jaan Õunapuu),
regionaalarengustrateegia (Priidu Ristkok), maavalitsuse hallatavad
asutused (Väino Tõemets), maavalitsuste 2005.a eelarve (Riho Kuppart);
majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansip, Maa-Ameti
peadirektor Kalev Kangur, kultuuriminister Urmas Paet

16.veebruaril kavas kohtumised Riigi Maa-Ameti peadirektor Kalev
Kanguriga, riigimaa ajutine valitsemisest - Jaan Mark, EAS tegevusest,
meetmetest ja koostööst räägivad Tea Varrak, Ülari Alamets.

<>
16.veebruar <>Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Virumaa ettevõtjate Liikmepäev
Kalvi mõisas kell 15-17, mis on pühendatud Kaubanduskoja 80. aastapäevale.
Päevakohased sõnavõtud Toomas Lumanilt, Ida-Viru maavanem Ago Sildelt ja
Lääne-Viru maavanem Urmas Tamm ning Kaubanduskoja peadirektor Siim Raielt.

Eesti Regionaalse Spordinõukogu koosolek algusega kell 11.00 Tallinnas

<>Kultuuriministeeriumis. Arutusel:
ülevaade 2003.-2006.a. regionaalsete tervisekeskuste programmist;
2007.-2010.a. tervisekeskuste programmi käivitamise põhimõtted;
2005.a.harrastusspordi toetuse jaotamisest;
Kolmanda ujumise algõpetuse projekti kokkuvõte;
II klassi ujumise korraldamisest 2005.aastal;
Eesti spordiseadusest;
maavalitsuste spordiametnike koolitusest;
ERSN 2005.a. töö planeerimisest .

Osaleb Olev Raudsepp (32 58 038)

<>
Sõitjateveo lubade komisjon Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis.
Arutusel muuhulgas Lääne-Viru maakoda läbivate kaugliinidega seotud
küsimused:

-AS Harjumaa Liinid taotlus kaugbussiliini nr. 717 Tallinn - Kolga -
Loksa - Võsu - Käsmu liiniloa kehtetuks tunnistamiseks.

-AS Sebe taotlus kaugbussiliini nr. 92 Tallinn- Rakvere - Mustvee -
Kallaste teenindamiseks.

-OÜ Ekspress Auto L taotlus kaugbussiliini loa väljastamiseks liinile
nr. 98 Tallinn - Rakvere - Jõhvi – Kuremäe.

-OÜ Tapa Buss taotlus kaugbussiliini loa väljastamiseks (uuendamiseks)
liinile nr. 627 Tapa - Loksa –Tallinn.

Osaleb komisjoni liige Vahur Liivak (tel 32 58 010).


Algusega kell 13.00 toimub maavalitsuse õppeklassis alaealiste komisjoni
istung. Päevakorras alaealiste õigusrikkumiste arutamine.

(Info Helbe Jaanimägi 32 58 043)

Algusega kell 10 nõupidamine kultuuriministeeriumis seoses regionaalse
kultuurikorralduse võimalike mudelitega. Osaleb Valdur Liiv (tel 32 58 036)

Tervise Arengu Instituudis töögrupi koosolek teemal Haigekassa
riigihanke "Kohalike omavalitsuste terviseedenduse arendamine"
koostamine. Osaleb Tõnis Randlane (32 58 040)

Ühtekuuluvusfondi Lääne-Viru veemajandusprojekti juhtkomitee koosolek
algusega kell 10.00 Vinni vallamaja saalis Pajustis. Päevakorras
projekti lähtearuande läbivaatamine ja kinnitamine. (Info Jaan Lõõnik 32
58 045)

Jäätmehanke arutelukoosolek algusega kell 15 Vinni vallamajas.
Päevakorras jäätmevaldajate registri tutvustus ja arutelu. (Info Jaan
Lõõnik 32 58 045)

17. veebruar

Spordiümarlaua nõupidamine algusega kell 10 maavanema kabinetis. Teemaks
eelseisva spordialase Ühiste kavatsuste protokolli sisuline arutelu.
Info Olev Raudsepp 32 58 038.

<>
18.veebruar

Külade taastamise ja arendamise toetusmeetme 3.5 töögrupi koosolek
algusega kell 9 maavalitsuses, kavas toetuste läbivaatamine.

Kell 14 haridusalane nõupidamine maavalitsuses koos maakonna
haridustöötajate ametiühingu esinaise Helga Lukasega ja VIROLi
esindajatega, arutusel õpetajate palgaerinevused.

<>

19.veebruar

Virumaa poistekoori viimane proov Rakvere rahvamajas enne vastutusrikast
esinemist Vabariigi Presidendi vastuvõtul Estonias 24.veebruaril.
Vastuvõtule pääseb esinema 55 noort meest 110-st lauljast. (Info Ello
Odraks 32 58 068)

<>
20.veebruar

Haljala rahvamajas „Koolitants 2005” Lääne-Viru maakonna päev. Etenduste
algused on kell 13 ja kell 15.
Osaleb 17 tantsutruppi 36 tantsuga ja 354 tantsija esituses.
Lugude kogupikkus on 2 tundi, 2 minutit ja 42 sekundit. Võisteldakse 4
vanuseklassis (1.-3.kl., 4.-6.kl.,7.-9.kl., 10.-12.kl.) ja viies
tantsukategoorias (laste-, vaba-, estraadi-, show-, breaktants)
Päeva parimad trupid pääsevad edasi piirkondlikule
koolitantsufestivalile 24.märtsil Narva.
Lisaks mitmetele eriauhindadele valitakse kohalike zhürii liikmete poolt
kohalik lemmik tantsutrupp.
(Info koolitantsupäeva maakonna korraldaja Pilvi Lepiksoo 32 58 037)

<>
Haljala rahvamaja 20.aastapäeva tähistamine algusega kell 19.00.
11 Veebruar 2005
  Kommentaarid