Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
9.veebruaril avanes Phare kohalike omavalitsuste energiasäästu toetusskeem, kuhu saab taotlusi esitada 12.aprillini

9.veebruaril avanes Phare kohalike omavalitsuste energiasäästu
toetusskeem, kuhu saab taotlusi esitada 12.aprillini.

Phare ESC 2003 kohalike omavalitsuste energiasäästu toetusskeemi
tutvustavad infoseminarid taotlejatele toimuvad:

15. veebruaril algusega kell 10 Tallinnas Meriton Grand Hotel Tallinn
(Toompuiestee 27)
17. veebruaril algusega kell 10 Tartus Kantri Hotell (Riia 195)
18. veebruaril algusega kell 10 Toilas Toila Sanatoorium (Ranna 12)

Infoseminaridele oodatakse kohalike omavalitsuste esindajaid. Osalemine
on tasuta.
Osavõtuks registreerimine hiljemalt 14.02.2005 aadressil phare@eas.ee .

Taotluste esitamise tähtaeg on 12. aprill 2005.a kell 10.00.

Toetusskeemi üldeesmärk parandada energiatõhusust kohaliku omavalitsuse
tasandil.

A-tüüpi tegevused: kaugkütte jaotusvõrgud

Eesmärgid: suurem energiatõhusus, väiksem SO2 ja CO2 gaaside
õhkupaiskamine ning taastuvenergia propageerimine.

A1) Katlamajade üleminek teistele kütustele (näit. biomass, maagaas),
uued katlamajad (biomass, maagaas, kusjuures olulisel kohal on
taastuvenergial (nt biomass) töötavad katlamajad), veepuhastussüsteemid
(ainult seoses ülalmainitutega).

A2) Kaugküttevõrkude uuendamine: uued eelisoleeritud torud,
olemasolevate torude isoleerimine.

A3) Uued kaugkütte alajaamad (s.h soojus, kuum vesi, kontroll ja mõõtmine).

B-tüüpi tegevused: energiasääst hoonetes

Eesmärgid: energiakadude vähendamine kohaliku omavalitsuse üksusele
kuuluvates hoonetes ja nendega seotud tehnilistes paigaldistes läbi
renoveerimise ja sellega seotud tehnoloogiauuenduste.

B1) Hoonete välispinna isoleerimine (katus ja seinad), akende ja
välisuste vahetamine, aluste ja vundamendiplaatide isoleerimine.

B2) Järgmiste objektide renoveerimine või kaasajastamine: ventilatsioon,
küttesüsteem, termostaadid (vaid juhul, kui nendega kaasneb
küttesüsteemide ja hiljem tasakaalustusventiilide uuendamine), vett
säästvad kuumaveekraanid.

Taotluse suurus:
Eesmärk A: minimaalne toetus 50 000 eurot taotluse kohta, maksimaalne
toetus 100 000 eurot taotluse kohta.
Eesmärk B: minimaalne toetus 50 000 eurot taotluse kohta, maksimaalne
toetus 150 000 eurot taotluse kohta.
Minimaalne taotlejapoolne kaasfinantseerimine peab moodustama vähemalt
10 % (+ käibemaks) projekti abikõlbulikest kogukuludest.

Taotlejad: kohalikud omavalitsused, v.a Tallinna linn. Taotleja võib
esitada ainult ühe taotluse

Projektijuhid:
Jüri Moor - Pargi 27, Jõhvi, Ida-Virumaa, tel 3 395 606, faks 3 395 601,
e-post: juri.moor@eas.ee
Kadi Reintam - Liivalaia 13/15, Tallinn 10118, tel 627 9727, faks 627
9777, e-post: kadi.reintam@eas.ee

Täiendav informatsioon EASi kodulehelt: http://www.eas.ee/?id=910

Marge Sargma, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Maakondlike arenduskeskuste projektijuht
marge.sargma@eas.ee
tel. 6 279 733
11 Veebruar 2005
  Kommentaarid