Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eelinfo

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eelinfo

14.2.2005ESMASPÄEV
Esmaspäeval, 14. veebruaril kell 16.00 toimub ühistranspordi ümarlaud Tööandjate keskliidus. Osalevad ettevõtjate ja erakondade esindajad. Ministeeriumist osaleb veondus- ja liiklustalituse juhataja Priit Vene.

TEISIPÄEV
Teisipäeval, 15. veebruaril külastab minister Andrus Ansip Sillamäe Sadamat ning kohtub maavanematega.

Teisipäeval, 15. veebruaril külastavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Euroopa Komisjoni audiitorid, kes teostavad auditit Ühtekuuluvusfondi juhtimis- ja kontrollsüsteemide üle transpordisektoris.

Teisipäeval, 15.veebruaril kell 15.00 on EVEA, Kaubandus-Tööstuskoja, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja maakondlike arenduskeskuste esindajad kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, et koos arutada võimalikke lahendusi Euroopa Liidu struktuurfondidest kaasrahastatava alustavate ettevõtjate stardiprogrammi tingimuste muutmiseks. Arutelu käigus püütakse leida kõiki osapooli rahuldavat lahendust olukorrale, kus alustavate ettevõtjate huvi programmi vastu on erakordselt suur.

Teisipäeval, 15. veebruaril kell 14.00-15.30 toimub Rahandusministeeriumis 2006.aasta eelarve ja strateegia 2006-2009 koostamise teemal Metoodilise töörühma koosolek, kus osaleb eelarveosakonna juhataja Andres Uusma.

KOLMAPÄEV
Kolmapäeval, 16. veebruaril kell 12.00 osaleb minister Andrus Ansip Riigikogu istungil.

Kolmapäeval, 16. veebruaril toimub Phare projekti 2002/000-579.02.02 "Meresõiduohutuse tõhustamine " juhtkomitee koosolek, mille eesmärgiks on saada ülevaade projekti käigust. Osalevad asekantslerid Signe Ratso ja Andres Tint ning Külli Kraner projekti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolse koordinaatorina.

Kolmapäeval, 16. veebruaril toimub järjekordne sõitjateveo lubade komisjon, kus arutatakse saabunud liinilubade taotlusi ning vanade liinilubade lõpetamist.

NELJAPÄEV
Neljapäeval, 17. veebruaril kell 10.00 osaleb minister Andrus Ansip valitsuse istungil.

Neljapäeval, 17. veebruaril kell 14.00 osaleb minister Andrus Ansip Eesti Raudtee üldkoosolekul.

Neljapäeval, 17. veebruaril kell 16.00 osaleb minister Andrus Ansip valitsuskabineti istungil.

Neljapäeval, 17. veebruaril korraldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ehitisregistri teemalise koolituse Lääne- ja Hiiumaa kohalikele omavalitsustele Haapsalus.

SIDEAMET
Kolmapäeval 16.veebruaril kell 13.00 korraldab Sideamet sideettevõtjatele teabepäeva, mille eesmärgiks on tutvustada 1. jaanuarist jõustunud "Elektroonilise side seadusest" tulenevaid muudatusi ning turgude valdkonnaspetsiifilist regulatsiooni uue seaduse valguses. Teabepäev toimub Sideameti saalis Ädala 2.

Tea Animägi
Sideameti infoosakonna spetsialist
tel 693 1100
tea.animagi@sa.ee
http://www.sa.ee/


VEETEEDE AMET
15.-17. jaanuaril külastavad Veeteede Ametit Soome Mereadministratsiooni talvise navigatsiooni osakonna direktor Ilmari Aro ja Rootsi Mereadministratsiooni jäämurdeosakonna direktor Roy Jaan.

Malle Lõhmus
Välissuhete ja info osakond
Veeteede Amet
620 5528
malle.lohmus@vta.ee

KONKURENTSIAMET
15. - 16. veebruar viibib teise järelevalveosakonna nõunik Kristi Reichardt Brüsselis, kus toimub ECN-i keskkonna alagrupi kohtumine, mille käigus arutatakse mitmeid konkurentsipoliitika ja jäätmekäitlusega seotud teemasid.

15. - 19. veebruar viibib esimese järelevalveosakonna juhataja Anna Mazur Pariisis, kus ta võtab osa ICN-i kommunikatsiooni töögrupi kohtumisest ja OECD ülemaailmsest konkurentsialasest foorumist.

16. - 19. veebruar esineb peadirektori asetäitja Aini Proos Amsterdamis toimuval ACLE (Amsterdam Centre for Law ja Economics) rahvusvahelisel konverentsil "Abinõud ja sanktsioonid konkurentsi poliitikas" kriminaalmenetluse teemal.

17. - 19. veebruar võtab kolmanda järelevalveosakonna juhataja Juhan Põldroos osa ECA õhutranspordi töögrupi kohtumisest, mis leiab aset Austria Konkurentsiametis Viinis.

Kadri Kirikmäe
Konkurentsiamet
Välis- ja avalike suhete osakond
tel 680 3937


MAANTEEAMET
16.-17. veebruaril võtab Maanteeamet vastu Valgevene teedevaldkonna tegevjuhtide delegatsiooni.

Kolmapäeval, 16. veebruaril viiakse läbi teede tehnoloogiaalane seminar külaliste ja meie ettevõtjate osalusel Reval Hotel Konverentsikeskuses. Ettekanded tutvustavad uusi tehnoloogilisi suundi teede korrashoiu alal. Seminarile on esinema kutsutud valdkonna spetsialistid Soomest, Saksamaalt, Valgevenest ja ka Eestist. Neljapäeval, 17. veebruaril tutvustatakse külalistele eesti teedevõrku ja ettevõtteid.

Tiina Reismann
6 119 369
50 50 358


RIIGI INFOSÜSTEEMIDE ARENDUSKESKUS
Teisipäeval, 15. veebruaril külastab Riigi Infosüsteemide Arenduskeskust Suurbritannia delegatsioon, kelle tutvustatakse X-tee andmevahenduskihti, mis võimaldab internetipõhist juurdepääsu riigi andmekogudele, Kodanikuportaali ja teisi ID-kaardiga seotud teenuseid.

Anu Riisikamp
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus
telefon 693 8215
anu.riisikamp@ria.ee

RAUDTEEINSPEKTSIOON
Neljapäeval, 17. veebruaril toimub Tallinnas Raudteeinspektsiooni ja MTÜ Operation Lifesaver Estonia koostöölepingu allkirjastamine.
MTÜ Operation Lifesaver Estonia on elanikkonna teadlikkusse panustav raudteeohutusega tegelev mittetulundusühing. Koostöö eesmärgiks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel. Teavitustegevuse tulemusena peab vähenema raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ja selle tagajärjel hukkunute ning vigastatute arv. Koostöö raames nähakse ette aktiivset infovahetust, ekspertide vastastikust kaasamist ohutusprobleemide lahendamisse ning avaliku teavitustegevuste planeerimist. Lepingule kirjutavad alla Raudteeinspektsiooni peadirektor Jüri-Karl Seim ning Operation Lifesaver Estonia juhatuse esimees Tamo Vahemets.

Raul Lobanov
Projektitalitus
Arendusosakond
Raudteeinspektsioon
Tel. 605 7442
E-post: raul.lobanov@rinsp.ee
14 Veebruar 2005
  Kommentaarid