Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Tasandusfond Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste eelarvetesse

Pressiteade nr 25

17.02.2005

Lääne-Viru Maavalitsus

Tasandusfond Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste eelarvetesse 2005.
aastal on üle 227 milj krooni.

2005. aastal moodustavad Lääne-Viru kohalikele omavalitsustele
eraldatavad vahendid tasandusfondi kokku 227,278 tuh. krooni, mis ületab
2004. aasta täpsustatud eraldiste summa 20 567,4 tuh. krooniga.
2005. aasta tasandusfondis nähakse ette ka kulud munitsipaalkoolide
remondiks (hariduskulude koosseisus arvestatuna ühele õpilasele), mis
moodustasid 2004. aastal riiklike investeeringutoetuste vahenditena
Lääne-Virumaa koolidele 13 837 tuh. krooni ning mida ei arvestatud
tasandusfondi vahendites. RIP-i eraldistele lisandus 2 200 tuh. krooni
programmist "21. sajandi kool".

Lisaks tasandusfondi vahenditele nähakse ette 2005. aastaks kulusid
koolilõuna kulude katmiseks summas 5 913 tuh. krooni (2004.a. 5 987 tuh.
kr.), kohalike teedevõrgu korrashoiuks (remondiks) koos tormikahjude
likvideerimisega summas 8 742 tuh. krooni (2004. aastal 5 323 tuh. krooni).

Reet Naaris 32 58 023Hilje Pakkanen
Avalike suhete nõunik
32 58 007
53 499 629
17 Veebruar 2005
  Kommentaarid