Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Koolipiimatoetuse aruande esitamise tähtaeg

Hiljemalt 15.oktoobril tuleb kohalikel omavalitsustel esitada Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) aruanded koolipiimatoetuse kasutamise kohta eelmise õppeaasta IV veerandil. Samaks kuupäevaks tuleb esitada uued taotlused käesoleva õppeaasta II veerandiks neil, kes ei saanud I õppeveerandil toetust või kes soovivad toetuse saajate arvu järgmisel veerandil muuta.


Valitsuse kehtestatud korra kohaselt esitatakse koolipiimatoetuse taotlused kaks korda aastas: I ja II veerandi kohta hiljemalt 10. tööpäeval enne esimese veerandi algust ning III ja IV veerandi kohta hiljemalt 15. tööpäeval enne kolmanda veerandi algust. Täiendavalt on vahepeal vaja taotlus esitada vaid juhul, kui piima või piimatoodet tarbida soovivate õpilaste arv II või IV õppeveerandil võrreldes I või III õppeveerandiga muutub.


Toetuse jätkumiseks on oluline, et õigeks ajaks jõuaks PRIAsse aruanne toetusraha kasutamise kohta. Kui aruanne jääb esitamata, siis toetusraha üle ei kanta. Aruanne tuleb esitada üle-eelmise õppeveerandi kohta hiljemalt 15. tööpäeval enne uue õppeveerandi algust. Seega selleks, et saada toetust käimasoleva õppeaasta teisel veerandil, peab aruanne eelmise õppeaasta neljanda veerandi kohta jõudma PRIAsse hiljemalt 15.oktoobril. PRIA andmetel on IV õppeveerandil koolipiimatoetust saanud 226-st valla- ja linnavalitsusest tänaseks esitanud aruande ainult 140 omavalitsust.


Sõltumata taotluse esitamise sagedusest, peab aruanne olema ära saadetud enne iga õppeveerandi algust. Koolipiimaprogrammis osalemine on koolidele ja omavalitsustele vabatahtlik, kuid kõik osalejad peavad järgima toetuse kasutamise tingimusi.


Uuel õppeveerandil laieneb toodete valik, mida tohib lastele pakkuda koolipiimatoetuse abil. Sotsiaalministri määruse kohaselt võib alates teisest õppeveerandist koolipiimatoetust kasutada senisest madalama rasvasisaldusega piimatoodete ostmiseks, sealhulgas võivad tootevalikusse kuuluda ka maitsestatud piimatooted nagu maitsestatud hapupiim, keefir ja joogipiim. Samas jääb endiselt kõigi toodete kohta kehtima nõue, et need peavad olema kodumaise päritoluga.


Tootevaliku laiendamisega tuleb sotsiaalministeerium vastu koolide ja kohalike omavalitsuste soovile. Tootjad on hakanud valmistama mitmeid huvitavaid ja lastele meeldivaid piimatooteid, mis ei sisalda lisaaineid ning on sobilikud kooliõpilastele. Näiteks on turule tulnud maitsestatud hapupiimajook ja mitmed teised tooted, mida saab nüüdsest koolipiimaprogrammi raames pakkuda.


Alaneb ka toetuse abil pakutavate piimatoodete rasvasisalduse määr. Uue korra kohaselt võib toetuse abil lastele pakkuda maitsestamata ja maitsestatud pastöriseeritud joogipiima rasva-sisaldusega vähemalt 2,5%, maitsestamata ja maitsestatud keefiri rasvasisaldusega vähemalt 2%, maitsestamata ja maitsestatud hapupiima rasvasisaldusega vähemalt 2%, samuti järelpastöriseerimata maitsestatud või maitsestamata jogurtit rasvasisaldusega vähemalt 1,5%.


Koolipiimaprogramm sai alguse eelmisel aastal põllumajandusministeeriumi initsiatiivil, toetuse jagamist koordineerib PRIA. Praegu makstakse toetust I-III klassi õpilastele piima ostmiseks. Kokku saab käesoleva aasta I veerandil koolipiimatoetust 45 882 õpilast kogusummas 2 821 743 krooni.


Koolipiimatoetus on kohaliku omavalitsuse üksusele antav riiklik rahaline abi, millega osaliselt kaetakse õpilastele ostetava ja pakutava piima või piimatoote maksumus. Ostetavate piimatoodete puhul tuleb rangelt jälgida seatud nõudeid ja muid toetuse saamiseks seatud tingimusi. Nõuded koolipiimaprogrammi raames pakutavale piimale ja piimatoodetele on kehtestatud sotsiaalministri määrusega.


PRIA kontrollib pisteliselt nii taotlejat kui ka kooli. Kontrollitakse piima või piimatoodete ostmist tõendavaid dokumente ja toetusraha
sihtotstarbelist kasutamist.
10 Oktoober 2001
  Kommentaarid