Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
EAKLi ettepanekud valitsusele ravikindlustuse rahastamiseks

EAKLi juhatus valitsusele: ettepanekud ravikindlustuse rahastamiseks.

EAKL (Ametiühingute Keskliit)
Pressiteade
22. veebruar 2005

Täna, 22.02 toimuval koosolekul (kl 10.00-12.30) võtab Ametiühingute Keskliidu juhatus vastu otsuse teha Vabariigi Valitsusele ettepanek seadustada alljärgnevad allikad, et saada lisaraha ravikindlustuse eelarvesse:

- kehtestada 13-protsendiline ravikindlustusmaks ettevõtetest väljavõetavale kasumile;
- jõustada viivitusteta tööandja rahastatav tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus, mis kataks kannatanute ajutise töövõimetuse, ravi- ja ravimihüvitised;
- eraldada ühekordselt riigi stabilisatsioonireservist 500 mln. krooni tervishoiuasutuste kapitalikulude katteks ning luua investeeringute otstarbekust ja efektiivsust tagav finantseerimismehhanism;
- vähemalt 10% riigi tuludesse laekuva alkoholi- ja tubakaaktsiisi sihtotstarbeline suunamine tervishoiukulude katteks.
- lõpetada tulumaksumäära langetamine, kui riigieelarves napib vahendeid, et tagada elanikkonnale hädavajalikud avalikud teenused vastuvõetavas mahus ja kvaliteediga.

EAKL peab lubamatuks mistahes katseid likvideerida kolmepoolselt pariteetse esindatuse põhimõttel juhitav avalik-õiguslik Eesti Haigekassa, mis on taganud tervishoiuteenuste (arstiabi ja ravimihüvitiste) rahastamise läbipaistvuse.

"Oleme seisukohal, et sellised meetmed on mõistlikud ja hädavajalikud ühiskonna kui terviku seisukohalt", ütles ametiühingujuht Harri Taliga. "Täna rahastab Eesti tööjõud 68% ulatuses ravikindlustust. See on kõrgem, kui mistahes teises Euroopa riigis. Järelikult on tööandjate ettepanek - lahendada ravikindlustuse rahastamisprobleemid töötajate sotsiaalseid tagatisi vähendades ehk teisisõnu - töötajate maksukoormust veelgi suurendades - absoluutselt vastuvõetamatu", ütles Taliga.

EAKL edastab juhatuse tänase otsuse Eesti Haigekassale, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioonile TALO, Eesti Tööandjate Keskliidule ning Vabariigi Valitsusele.

Lisainfo

Harri Taliga
EAKL, esimees
6 412 800
555 34 840

Teate väljastas

Maris Lehtmets
EAKL, infojuht
6 412 808
55 66 95 65
22 Veebruar 2005
  Kommentaarid