Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Vabariigi President kohtus õiguskantsleriga

Vabariigi President kohtus täna Kadriorus õiguskantsler Allar Jõksiga. Õiguskantsler tutvustas riigipead oma tegevuse tähtsamate prioriteetide ja töös üles kerkinud peamiste probleemidega. President ja õiguskantsler tõdesid, et õiguskantsleri poolne kontroll ametiasutuste üle isikute põhiseaduslike õiguste ja vabaduste kaitse tagamisel on põhiseaduslikkuse järelevalve kõrval tegevus, millele tänases Eestis tuleb anda kaalukam roll.


President toetas õiguskantsleri soovi oma tegevuses enam tähelepanu pöörata laste õiguste kaitsele, rõhutades eriti nn tänavalaste probleemi kiire lahendamise vajadust. Ühistele seisukohtadele jõuti selles, et Eesti vajab riiklikku elamuprogrammi, tööhõive suurendamist ja sotsiaalabi andmise paremat korraldamist. Vahetati mõtteid haldusreformi ja Eesti liitumise üle
Euroopa Liiduga.

Vabariigi President ja õiguskantsler kinnitasid oma valmisolekut edasiseks koostööks Eesti põhiseaduse kaitsmisel.


Kadriorus 12. oktoobril 2001
12 Oktoober 2001
  Kommentaarid