Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Vabariigi President kohtus Riigikogu juhatusega

Vabariigi President võttis täna Kadriorus vastu Riigikogu esimehe Toomas Savi ja Riigikogu aseesimehed Tunne Kelami ja Peeter Kreitzbergi.

Vabariigi President tervitas oma endisi kolleege Kadriorus ja avaldas lootust, et taolised kohtumised Riigikogu juhtidega saavad olema perioodilised. Ta rõhutas vajadust arendada tihedat koostööd Riigikogu juhatuse ja riigipea, samuti kantseleide vahel eesmärgiga ühtlustada seisukohti juba eelnõude menetlemise käigus. President teavitas Riigikogu juhatust oma soovist võtta endale nõunikeks erineva valdkonna tunnustatud spetsialiste, kes koostöös teadlaste ja ekspertidega analüüsiksid Eesti ühiskonna erinevaid valupunkte ja pakuksid välja konkreetsed ettepanekud nende lahendamiseks. Riigipea avaldas valmisolekut tihedamalt astuda taoliste ettepanekutega üles Riigikogus. Eriti rõhutas ta vajadust käsitleda Eesti demograafilist olukorda, eelkõige leida lahendusi sündivuse tõstmiseks.

Riigikogu esimees Toomas Savi avaldas rahulolu, et Eestil on suure parlamenditöö kogemusega riigipea. Ta toetas Vabariigi Presidendi intsiatiivi enam esineda poliitiliste avaldustega otse Riigikogu ees, mis oleks hea riikliku tava edasiarendamine. Riigikogu esimees märkis vajadust edaspidises koostöös enam kooskõlastada seadusloomega seonduvat, samuti protokollilisi küsimusi.

Riigikogu juhatuse aseesimees Tunne Kelam märkis, et ootab Vabariigi President Arnold Rüütlilt opositsiooni ja koalitsiooni vahelisele dialoogile aluse panemist. Väga oluliseks pidas ta sarnaselt Läti ja Leeduga konkreetsete poliitiliste kokkulepete saavutamist kõigi erakondade vahel sellistes Eestile olulistes küsimustes nagu liitumine Euroopa Liidu ja NATO-ga. Riigipea toetas konsensuse saavutamise vajadust, eriti Eesti rahvuse püsimajäämise ja rahvusliku julgeoleku küsimustes ning lubas sellele omalt poolt igati kaasa aidata.

Vabariigi President ja Riigikogu juhatus vahetasid mõtteid president Lennart Meri poolt Riigikogule esitatud põhiseaduse muutmise eelnõu üle. Nad tõdesid, et eraldi Põhiseadusliku Kohtu loomisel tuleb eelnevalt põhjalikult analüüsida Riigikohtu põhiseadusliku järelevalve kolleegiumi senist tegevust ja töökoormust.
15 Oktoober 2001
  Kommentaarid