Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
eelinfo 27.06.-2.07. L-Viru Maavalitsus

26.nädal eelinfo Lääne-Viru Maavalitsus

27.juuni

Pandivere koostööpiirkonna arengustrateegia pidulik kokkuleppe sõlmimine
Rakke vallas Emumäe tipus algusega kell 11.
Kavas:
- Tervitused - regionaalminister Jaan Õunapuu, Lääne-Viru maavanem Urmas
Tamm.
- Kokkuleppe allkirjastamine Pandivere koostööpiirkonda kuuluvate
Avanduse, Rakke, Laekvere, Väike-Maarja ja Tamsalu valla- ning Tamsalu
linnajuhtide poolt.
- Koostööpuude istutamine: regionaalminister Jaan Õunapuu istutab
õunapuu ja Lääne-Viru maavanem Urmas Tamm tammepuu.
- Pandivere piirkonna tunnuslausega plaadiga "Siin sündis Pandivere
paeriik allikate allikal"
kivi avamine.
- Emumäel (halva ilma korral Salla mõisas) arutelu regionaalministriga.
- ühe Rakke valla ettevõtte külastamine.
Info Väike-Maarja vallavalitsuse arendus-ettevõtlusnõunik Aivar
Niinemägi 32 95 766, 51 911 679

28.juuni

Alaealiste komisjoni järjekordne istung, kus arutatakse alaealiste
õigusrikkumisi.
Info Helbe Jaanimägi 32 58 043.

29.juuni

Kell 10 Rakvere vallamajas Rakvere ümbersõidutee-alane nõupidamine
maavanem Urmas Tamme, Rakvere linnapea Andres Jaadla, Rakvere vallavanem
Aivar Aruja ja Sõmeru vallavanem Peep Vassiljevi ning Viru
Teedevalitsuse juhtaja Eugen Õisiga.

27. - 30. juuni

X gümnaasiumide majandusõpilaste ja -õpetajate suvekool "Ettevõtlik
kodanik" Lammasmäe puhkekeskuses, mille korraldab Eestis koolinoortele
majandusharidust pakkuv sihtasutus Junior Achievementi Arengufond.
Selle aasta suvekoolis on osalejaid 120, kokku 30-st Eesti koolist.
Suvekool hõlmab erinevast rahvusest ja erineva sotsiaalse taustaga
linna- ja maanoori.
Suvekooli tegevuste hulgas on lisaks loengutele ja seminaridele ka
hulgaliselt võistlusi ja konkursse. 29. juuni on ekskursioonide päev,
kus osalejad sõidavad tutvuma Eesti Energia erinevate ettevõtetega.
Osalejad kohtuvad Lääne-Viru maavanema ja ettevõtjatega, et aidata
noortel avastada antud regiooni majanduslikku ja kultuurilist eripära.
Info Epp Vodja, Junior Achievementi Arengufondi direktor 6 210 998.

28.-29. juuni

Eesti noorte kergejõustiku meistrivõistlused Rakvere staadionil algusega
28. juunil kell 12.00. Info Jaak Vettik 52 83 122.

30.juuni

Kell 10.00 maakonna kriisikomisjoni meeskonnatöö korralduse alane
nõupidamine maavanema kabinetis Kaitseliidu Viru maleva ja Lääne-Viru
päästeenistuse esindajate osavõtul.

1.- 2. juuli

IV üle-eestiline "Priitahtlike pritsimeeste foorum 2005" Väike-Maarjas.
Foorumiga tähistatakse ühtlasi Simuna tuletõrjeseltsi 100. ja
Väike-Maarja tuletõrjeseltsi 105. aastapäeva.
Foorumi päevakava
1. juulil kell 9 algab päästeala vabatahtlike foorum Väike-Maarja
päästekoolis. Foorumile on oodatud kõik, kes seisavad ohutu elu tagamise
eest. Käsitletakse kogukonna ohutust lähtudes kolmepoolsest koostööst:
kohalik omavalitsus, päästeteenistus, vabatahtlikud.
Kell 16.40 toimub Väike-Maarja keskväljakul pidulik uue tuletõrjeauto
ristimine ja üleandmine Väike-Maarja päästekoolile. Pärast seda algab
vana ja uue tuletõrjetehnika rongkäik Väike-Maarjast Simunasse. Simunas
pidulikud sõnavõtud ja etteasted, tänukirjade kätteandmine. Sealt tuleb
rongkäik tagasi Väike-Maarjasse.
Kell 20.00 peetakse Müürikul, Vainu Tare juures maha simman.
Sissejuhatuseks tehakse ülevaade Väike-Maarja ja Simuna
tuletõrjeseltside ajaloost. If Eesti Kindlustus annab 50-le Väike-Maarja
valla lastega perele üle päevakohase heategevusliku kingituse -
suitsuandurid. Korraldatakse päästealaseid meelelahutuslikke võistlusi
ja mänge nii lastele kui täiskasvanutele. See on kogupereüritus.
Simmanil esinevad isetegevuslased ja Väike-Maarja pasunakoor. Tantsuks
ansambel "Ma&W". Õhtut juhib Maido Nõlvak Lääne-Viru päästeteenistusest.
Väike-Maarja keskväljakul on vaatamiseks päev läbi erinevate aegade
päästetehnika näitus, ~ 40 masinat. Fooruimi vaheaegadel on võimalus
tutvuda Väike-Maarja muuseumi päästealase ekspositsiooniga.
2.juulil teevad foorumil osalejad läbi retke okupatsiooniaja radadel.
Pritsimeeste foorumi korraldavad Päästeamet, Väike-Maarja päästekool ja
Väike-Maarja vald

Kontakt: Tiina Laube, päästeameti ennetustöö büroo peaspetsialist, tel
6 282 047


Hilje Pakkanen
avalike suhete nõunik 32 58 007, 53 499 629
22 Juuni 2005
  Kommentaarid