Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Tarbijakaitseamet: Küttesüsteemide müügil ei järgita piisavalt tuleohutusnõudeid

Tarbijakaitseamet koostöös Päästeametiga viis käesoleva aasta I poolaastal
läbi mitmeid ühiskontrolle, mille käigus kontrolliti ehituskauplustes
müügilolevaid küttekoldeid ja suitsulõõre (kaminad, ahjud, pliidid,
moodulkorstnad jms). Suurt tähelepanu pöörati sellele, kuidas on tarbijatele
kaasaantavates kasutusjuhendites seletatud toote tuleohutust. Järelevalve
eesmärgiks oli kontrollida kauba nõuetelevastavust tõendavate dokumentide
olemasolu, hinnata nende õigsust ning tarbijatele antud teabe piisavust.

Läbi viidud kontrollimise tulemuste põhjal võib väita, et küttekollete
müügil ei järgita piisavalt tuleohutusnõudeid. Kasutusjuhendid esitatakse
vaid üksikutele toodetele ning sageli on tegu pigem n.ö tootekirjeldusega,
mis ei sisalda vajalikul määral hoiatusi, kasutus- ja hooldusjuhiseid.
Suurimaks probleemiks kasutusjuhendites on ühe toote kesksus ning asjaolu,
et ei käsitleta toote paigaldamise ega teiste toodetega (nt
ühenduslõõridega) ühendamisega seonduvat.

Lisaks ebapiisavatele kasutusjuhenditele ilmnesid kontrollreidide käigus ka
müüjate puudulikud ohutusalaseid teadmised.

Päästeameti andmetel on tarbijatele tulekolde kasutamise, paigaldamise ja
hooldamise kohta antav ebapiisav teave põhjustanud tuleohtlikke situatsioone
ja raskeid tuleõnnetusi.

Ühisreidide käigus kontrolliti 61 kauplejat ning kontrollimiste põhjal viis
Tarbijakaitseamet läbi 24 väärteomenetlust ja tegi 2 ettekirjutust.

Tarbijakaitseamet soovitab tarbijatel küttekollete (nt kaminate, ahjude)
ostmisel pöörata suurt tähelepanu kaasaantavale juhendile ning selle
puudumisel teavitada olukorrast Tarbijakaitseametit.

Päästeamet ja Tarbijakaitseamet jätkavad koostöös kontrollreidide
korraldamist. Teisel poolaastal võetakse muuhulgas tähelepanu alla ka
müügilolevad tule levikut tõkestavad materjalid. Lisaks on ametitel kavas
läbi viia testimisi müügilolevate küttesüsteemide nõuetelevastavuse
kontrollimiseks.
26 Juuli 2005
  Kommentaarid