Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Pressiteade - EVEA arutas uue ettevõtluspoliitika ideekavandit

EVEA arutas uue ettevõtluspoliitika ideekavandit

7. - 8.augustil toimus Saaremaal EVEA uue volikogu esimene koosolek. Arutelu põhiteemaks oli Majandus - ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt esitatud ideekavand ettevõtluspoliitikast aastateks 2007 - 2013. Kavandatud dokument peaks saama aluseks ettevõtluse tugimeetmete planeerimisele järgmises Riiklikus arengukavas 2007 - 2013 ning samuti andma põhisuunad EL struktuurifondide kasutusele majandusarengu valdkonnas.

EVEA volikogu tõdes, et esitatud ideekavand ei kajasta täiel määral Eesti ettevõtete vajadusi nende konkurentsivõime parandamiseks EL turul, kuna lähtub vaid "pehmetest" toetusmeetmetest (koolitus, nõustamine jne) ja eeldustest, et väikeettevõtete juurdepääs investeerimiskapitalile saab lahendatud juba lähiperspektiivis erasektori-siseselt.

Ideekavand ei räägi sõnagi EL struktuurifondide rakendamisest ettevõtlusinvesteeringute hoogustamiseks, isegi mitte vähemarenenud piirkondades. EVEA volikogu on seisukohal, et kuni enamus EL riike toetavad aktiivselt oma ettevõtjate tootmisinvesteeringuid, seab analoogiliste tugiprogrammide puudumine Eesti ettevõtjad ebasoodsasse olukorda võrreldes konkurentidega.

EVEA volikogu formuleeris esialgsed seisukohad ettevõtluspoliitika ideekavandi kohta ning otsustas läbi viia kiire konsultatsiooniringi oma liikmetega enne EVEA positsiooni esitamist MKMile. EVEA koduleheküljel www.evea.ee on võimalik tutvuda ideekavandi esialgse teksti ja EVEA volikogu seisukohtadega ning ettevõtjatel esitada täiendavaid ettepanekuid ja kommentaare kuni 18. augustini.


Lisainformatsioon:

Marina Kaas, EVEA asepresident

50 21 484________________________


EVEA MTÜ
Tel 6410 920
Fax 6410 916

evea@evea.ee

www.evea.ee
Liivalaia 9
10118 Tallinn
09 August 2005
  Kommentaarid