Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Rakvere linnavalitsuse eelinfo

Rakvere linnavalitsuse eelinfo

Esmaspäev, 22.08

10.00 linnavalitsuse istung:

1. Kinnistu võõrandamiseks korraldatud eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine – E. Petrovits
2.Avaliku suulise enampakkumise tulemuste kinnitamine – E. Petrovits
3.Pakkuja kavalifitseerimata jätmine ja kvalifitseerimine riigihankes (viitenumber 021151) puhastus- ja koristusteenuse osutamine Rakvere Gümnaasiumis ja Rakvere Põhikoolis – E. Petrovits
4.Ettepaneku tegemine Rakvere Linnavolikogule nõusoleku andmiseks riigihanke korraldamiseks- E. Petrovits
5.Ettepaneku tegemine Rakvere Linnavolikogule nõusoleku andmiseks hankelepingu sõlmimiseks - E. Petrovits
6.Eluruumi ümberhindamise akti kinnitamine – E. Petrovits
7.Ehituslubade väljastamine – M.Jõe
8.Kasutuslubade väljastamine – M. Jõe
9.Nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks – M. Jõe
10.Aadressi ja ehitiste teenindamiseks vajaliku maa suuruse määramine, Rakvere Linnavalitsuse 05.02.2001 korralduse nr 60 kehtetuks tunnsitamine – M. Jõe
11.Nõusoleku andmine haljastuse likvideerimiseks – M. Jõe
12.Toetuse eraldamine linnavalitsuse reservfondist – A. Jaadla
13.Lääne-Virumaa ja Rakvere turismi turundusplaan 2005-2017 – A. Jaadla
14.Info Kultuurispetsialisti kandidaatide kohta – E. Petrovits
15.Päästeameti pöördumine seoses projektiga “Nublu kaitseb ja õpetab” – E.Petrovits
16.Kohal algatatud küsimused

Teisipäev, 23.08

10.00 AS Rakvere Vesi üldkoosolek, kõneks vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamise plaanid aastateks 2006-2008
12.00 linnapea Andres Jaadla võtab vastu sumo Euroopa MV pronksmedaliomaniku Erge Nugis'e
13.00 linnapea ning abilinnapead Matti Jõe ja Erich Petrovits teevad ringkäigu Rakvere haridusasutustes, et tutvuda nende valmisolekuga uueks õppeaastaks

Kolmapäev, 24.08

15.00 Rakvere linnavolikogu istung:

1.Detailplaneeringu kehtestamine (Tiigi 3) – ettekandja: M.Jõe
2.Detailplaneeringu kehtestamine (Saue 4) – ettekandja: M.Jõe
3.Rakvere vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse eelnõu kooskõlastamine (2.lugemine) – etteandja: M.Jõe
4.Loa andmine riigihanke korraldamiseks (tänavavalgustus) – ettekandja: M.Jõe
5.Loa andmine riigihanke korraldamiseks (koristus) – ettekandja: E.Petrovits
6.Loa andmine hankelepingu sõlmimiseks – ettekandja: E.Petrovits
7.Ametliku kohanime määramise algatamine (Lennuki) – etteandja: M.Jõe
8. Ametliku kohanime määramise algatamine (Torupilli) – etteandja: M.Jõe
9.Loa andmine üldgeoloogilise uurimistöö teostamiseks – ettekandja: M.Jõe
10.Rakvere linna 2005.a.eelarve muutmine – ettekandja: A.Jaadla
11.Rakvere linna 2005.a.3.lisaeelerve – ettekandja: A.Jaadla
12.Rakvere Reaalgümnaasiumi staadioni renoveerimine – ettekandja: A.Jaadla
13.Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra muutmine (2.lugemine) – ettekandja: E.Petrovits
14.AS Rakvere Soojus aktsiate võõrandamine – ettekandja: A.Jaadla

Pühapäev, 28.08
11.00 Rakveres teeb Rahvusooper Estonia oma juubelirongisõidu esimese peatuse ja annab tunniajase kontserdi. Kohalikest muusikakollektiividest esineb Virumaa Poistekoor.
22 August 2005
  Kommentaarid