Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 34. nädala eelinfo

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 34. nädala eelinfo

22.08.2005


ESMASPÄEV

Esmaspäeval, 22. augustil toimub ministeeriumi, Avatud Eesti Fondi ning Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (EMSL) vaheline koosolek, kus arutatakse kodanikuühiskonna ning kolmanda sektori temaatikat kajastavate portaalide arengut.

TEISIPÄEV

Teisipäeval, 23. augustil kell 15.30 suundub minister Edgar Savisaar koos president Arnold Rüütli ja valitsus- ning äridelegatsiooniga visiidile Hiinasse, kus viibitakse nädal aega.

KOLMAPÄEV

Kolmapäeval, 24. augustil kell 14 avab minister Edgar Savisaar Shanghais New Jin Jiangi hotellis koos president Arnold Rüütliga Hiina-Eesti äriseminari.

Kolmapäeval, 24. augustil kohtub majandusarengu osakonna ettevõtluse talituse juhataja Pirko Konsa Poola Tööandjate Keskliidu esindajatega, kellega arutatakse avaliku ja erasektori koostööd.

Kolmapäeval, 24. augustil osaleb majandusarengu osakonna juhataja Ahti Kuningas Saksa-Eesti ühiskonverentsil, kus antakse ülevaade Saksa-Balti Kaubanduskoja tegevusest Eestis ning arutatakse Saksa-Eesti majanduskoostöö õigusliku raamistiku üle.

REEDE

Reedel, 26. augustil osalevad majandusarengu osakonna tehnoloogia- ja innovatsioonitalitluse juhataja Tea Danilov ja peaspetsialist Marika Popp Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi avamisel Tartus.

LENNUAMET

22. - 23. augustini korraldab Lennuamet Hollandi abiprojekti raames koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Hollandi konsultatsioonifirma Global Aero Consultancies lennundusseminari, kus käsitletakse mitmesuguseid lennuohutuse kindlustamise ja järelevalve küsimusi.

Kahepäevane seminar on jaotatud nelja teemade blokki:
22.august:
- lennuliikluse juhtimine (Ühtne Euroopa Taevas, rahvuslikud järelevalveorganid, arengud Eestis);
- lennutegevus (odavlennufirmad ja lennuohutus; lennuohutuse järelevalve korraldamine);
23.august:
- lennundusseadusandlus (Euroopa Liidu seadusandluse rakendamine, Eesti õigussüsteemi arendamine);
- lennuohutuse / kvaliteedi juhtimine lennundusettevõtetes (nõuete praktiline rakendamine).

Kõne all on põhiliselt nimetatud valdkondade arengud Euroopa Liidus ja Eestis.
Ettekannetega esinevad Lennuameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Global Aero Consultancies töötajad, peale ettekandeid toimub arutelu ja küsimustele vastamine.

Neljapäeval, 25. augustil toimub Lennuametis teabepäev seoses uue määruse "Lennuväljade ja kopteriväljakute sertifitseerimise kord ning nõuded käsiraamatu sisule ja koostamisele" jõustumisega, mille käigus püütakse lahti seletada segadust tekitavaid määruse sätteid ja arutada ka muid lennuväljade ja kopteriväljakute käitamisega seotud küsimusi.
25. augustil algusega kell 10 on oodatud Tallinna, Tartu, Pärnu, Kuressaare (ja Ruhnu) ja Pärnu (ja Kihnu) lennujaamade ning Tallinna Linnahalli kopteriväljaku esindajad.
Samal päeval algusega kell 13.30 ootame ülejäänud sertifitseeritud või sertifitseerimist kavandavate lennuväljade või kopteriväljakute käitajaid.

Neljapäeval, 25. augustil toimub Ühinenud Lennuametite Nõukogu (JAAB 05/2) kohtumine Rumeenias. Kohtumisel käsitletakse liikmesriikide lennuametite peadirektorite poolt Ühinenud Lennuametite (JAA) liikmelisuse, EL/EASA arengute, lennuväljade ohutusnõuete, JAA finantsolukorra ja JAA tuleviku alaseid küsimusi. Samuti valitakse JAA Nõukogule uus juhatus. Lennuametist osaleb peadirektor Koit Kaskel.

26. - 29. augustini osaleb Lennuameti peadirektor Koit Kaskel Euroopa Tsiviillennunduse Konverentsi (ECAC) peadirektori 54. nõupidamisel (DGCA/54).
Arutatakse foorumi koordinatsioonikomitee koosseisu ja tööd, ECACi suhteid Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooniga (ICAO), Ühinenud Lennuametite (JAA) tulevikuarenguid, lennunduse mõju keskkonnale ning sellega seotud tegevusi, samuti lennundusjulgestust, välisriikide õhusõidukite perroonikontrolli (SAFA), lennuväljade ohutusregulatsiooni jms alaseid teemasid.

Jaana Saarik
Referent
peadirektori abi osalistes ülesannetes
Lennuamet
Tel. 6949 676
Faks: 6949 667
jaana.saarik@ecaa.ee

RAUDTEEAMET

Neljapäeval, 25. augustil toimub Tallinnas Eesti, Läti ja Leedu raudteeinspektsioonide esindajate kohtumine.

Eesti, Läti ja Leedu raudtee järelevalveorganisatsioonide peadirektorite ja ametnike kohtumised toimuvad regulaarselt. Kohtumiste eesmärgiks on ühiste seisukohtade kujundamine Euroopa Liidu suunal ning koostöö arendamine Balti regioonis.

Raul Lobanov
Arendusosakond
Raudteeinspektsioon
Tel. 605 74 42
E-post: raul.lobanov@rinsp.ee

SIDEAMET


25. - 26. augustil toimub Frankfurdis Euroopa Elektroonilise Side Komitee (ECC) liikuva maaraadioside korraldamisega tegeleva töörühma (WGFM PT 38) koosolek. Päevakorras on seisukohtade kujundamine lisakanalite eraldamiseks operatiiv-raadioside otstarbeks ning regulatsiooni väljatöötamine seni kasutatava PMR 446 süsteemi edasiarendamiseks. Sideametit esindab raadiosageduste korraldamise osakonna peaspetsialist Liisi Moks.

Tea Animägi
klienditeeninduse spetsialist
Tel. 693 11 99
E-post: tea.animagi@sa.ee

Lugupidamisega

Allan Kasesalu
Avalike suhete osakonna nõunik
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Tel: 625 64 28
E-post: allan.kasesalu@mkm.ee
22 August 2005
  Kommentaarid