Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Pressiteade: Lõppes X rahvusvaheline fennougristikakongress Joškar-Olas

PRESSITEADE Tallinn, 21. august 2005

SOOME UGRI RAHVASTE INFOKESKUS
telefon/faks: (+372) 644 9270
elektronpost: suri@suri.ee
http://www.suri.ee/


LÕPPES X RAHVUSVAHELINE FENNOUGRISTIKAKONGRESS JOŠKAR-OLAS

Eile lõppes Joškar-Olas X rahvusvaheline fennougristikakongress. Kongress kestis 6 päeva ja temal osales umbes 500 soome-ugri ja samojeedi keelte ja rahvastega tegelevat teadlast. Välismaalasi oli kokku 132.

Kolmapäeval pärast sektsioonide töö lõppu toimus kongressi presidendi Jüri Anduganovi mälestamine. Mälestusõhtut juhtis Anduganovi üks lähedasi sõpru, Mari Kongressi vanem Laid Šemjer (Vladimir Kozlov), kes andis sõna presidendi lähematele sugulastele ja kaastöölistele. Head sõpra olid mälestamas professorid Péter Domokos ja Gábor Bereczki Ungarist, Soome Fennougristide Komitee esimees Sirkka Saarinen, Eesti Fennougristide Komitee esimees Tõnu Seilenthal, prof. Lázló Honti Itaaliast ja palju teisi tuntud fennougriste. Mälestusõhtult puudusid Mari Eli Vabariigi ja Mari Riikliku Ülikooli esindajad.

Pärast seda toimus kolme soome-ugri riigi vastuvõtt, millel fennougriste tervitasid Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Soome Vabariigi suursaadik Venemaa Föderatsioonis Harry Gustaf Helenius ning Ungari Vabariigi ajutine asjur Venemaa Föderatsioonis Jozsef Vajda. Eesti saatkond Moskvas kinkis osalejatele Venemaalt Eesti Kunstiakadeemia ja Fenno-Ugria väljaantud 2006. aasta hõimukalendreid. Kongressi korraldajad ei vahendanud kutseid vastuvõtust osalemiseks kõigile kutsututele.

Vastavalt Rahvusvahelise Fennougristikakongresside Komitee otsusele toimub järgmine, XI kongress 2010. aastal Ungaris Piliscsabas. Kongressi presidendiks soovitati prof. Sándor Csúcs.

Kongressi pidulikul lõpetamisel anti üle Maarjamaa Risti kavalerile, ungari teadlasele professor Gábor Bereczkile Mari Eli Vabariigi teenelise teadustegelase tunnistus. Bereczki on juba üle 50 aasta uurinud mari keelt ja rahvaluulet. Ta on avaldanud koos muusikauurija Lázló Vikáriga fundamentaalse mari rahvalaulude teadusliku kogumiku.

Eile keskpäeval toimus ka Mari Eli Vabariigi presidendi Leonid Markelovi vastuvõtt. Sellele vastuvõtule, nagu ka kongressi lõpp-plenaaristungile ei saanud kutset opositsiooni juht Vladimir Kozlov, kuigi ta esines kongressil ettekandega.
22 August 2005
  Kommentaarid