Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Res Publica volikogu: valitsus peab kinni pidama teadus- ja arenduskulude tõstmiseks lubatud tempost

Pressiteade
24. augustil 2005

Res Publica volikogu: valitsus peab kinni pidama teadus- ja arenduskulude
tõstmiseks lubatud tempost

Möödunud reedel kogunenud Res Publica volikogu pöördus valitsuse poole
tungiva palvega vaadata ümber 2006. aasta eelarve projektis teadus- ja
arenduskuludeks (T&A) suunatavad summad.

Valitsus on eelarveprojektis jätnud T&A kulutused käesoleva aasta tasemele,
takistades liikumist rahvusvaheliselt võetud kohustuse poole suunata
teadusesse ja arendusse 3% SKPst, millest riik peaks tagama poole ehk 1,5%.
See tähendaks praeguse majanduskasvu juures iga-aastast 20% kasvu T&A
kulutustes.

Res Publica volikogus juhtisid Eesti teadus- ja arendusinvesteeringute
hetkeseisu puudutavat arutelu akadeemikud Jaan Einasto ning Toivo Maimets.
Akadeemikute sõnul on valitsuse eelarveprojektist näha, et Eesti panus
teadus- ja arendustegevusse suhtena SKP-sse hoopis langeb, juhul kui
investeeringud jäävad tänavuse aasta tasemele. Meedias on valitsuse plaanide
või nende puudumise pärast muret avaldanud ka Teaduste Akadeemia president
Richard Villems ja laiem teadlaskond.

Tõsistele probleemidele Euroopa Liidu liikmesriikide teadus- ja
arendustegevuse finantseerimisel juhtis tähelepanu ka Euroopa Komisjoni
teadusvolinik Janez Potocnik oma kirjas Mailis Repsile 20. juulist 2005 (D
(2005) 857/7). Volinik rõhutas, et tööjõu tootlikkus jääb Euroopa Liidus
USA-st maha viie aasta jagu, teadus- ja arendustegevuse investeeringud aga
23 aasta jagu. Isegi Hiina areng on nii kiire, et jõuab aastaks 2010 EL
investeeringute tasemele, teistest Aasia riikidest rääkimata. Seoses sellega
palus volinik ministril kindlustada, et valitsus näeks ette kõik vajalikud
sammud rahastamise kasvatamiseks Lissaboni kokkuleppes lubatud tempos -
selle järgi on eesmärgiks viia keskmine teadus- ja arendustegevuse
finantseering 3%-ni SKP-st.

Haridus- ja Teadusministeeriumis valminud ning Teadus- ja Arendusnõukogu
teaduspoliitika komisjonis heaks kiidetud teadus- ja arendustegevuse
rahastamise kava 2006. aastaks näeb ette peamiste rahastusvaldkondade kasvu
üle 20%, summas 141 miljonit krooni. Läbirääkimistel Mailis Repsi poolt
juhitud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Rahandusministeeriumi vahel ei
leidnud T&A kulutuste kasv aga toetust.

Küll aga leidis toetust 300 miljoni kroonine Keskerakonna valimislubadus
tagada kõikidele põhikooli õpilastele tasuta koolitoit, mille vajalikkuses
sellises vormis on kahelnud mitu organisatsiooni. Kui tagada tasuta
koolitoit vaid lastele nendest peredest, kus perekonna hakkamasaamine sõltub
toimetulekutoetusest, oleks leitud ka vajalik rahasumma Eesti majanduse
jätkusuutlikkuse ning Eesti teaduse tulevikuperspektiivi säilimiseks.

Kõik Riigikogu erakonnad on 2001. aastal Riigikogus Teadmistepõhise Eesti
vastuvõtmisest saadik avalikult toetanud T&A kulude kasvu. Seda on teinud
korduvalt ka tänane peaminister, kes 2004. aasta Tartu Ülikooli avaaktusel
nõudis teadlastele miljonikroonist aastapalka. Tema käitumine majandus- ja
kommunikatsiooniministrina, mil jäid seisma mitmed riiklikud
teadusprogrammid ja tänane käitumine peaministrina, kui teadusele üldse
lisaraha ei leita, seab kahtluse alla kõik tema eelnevad lubadused
haritlaskonnale tervikuna.

Res Publica volikogu palub peaministril, majandus- ja kommunikatsiooni-,
haridus- ja rahandusministritel teha kõik endast olenev selleks, et Eesti
riigi ja ühiskonna tervikliku arengu seisukohalt prioriteetsed valdkonnad
saaksid rahastatud.

Lisainfo:

Urmas Reinsalu
RP volikogu esimees
50 64 841


Siim Männik
RP meedianõunik
51 82 962
24 August 2005
  Kommentaarid