Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Lääne-Viru Maavalitsuse eelinfo 35.nädal

*35.nädal 2005
Lääne-Viru maavalitsuse eelinfo*

_*29.august*_

*Hiina Rahvavabariigi asekaubandusministri visiit Lääne-Virumaale*.
Asekaubandusministrit saadab 11-liikmeline delegatsioon. Visiidi käigus
tutvustatakse koostöövorme ja projekte maakondade aitamiseks majanduse
vallas. /(Info Välisministeeriumi välismajanduse ja
arengukoostööosakonna planeerimise ja analüüsi büroo direktor Paul
Elberg 6 317 208)/

*Nõupidamine maavanema kabinetis algusega kell 9, kus EELK Viru-Jaakobi
koguduse õpetaja Tarmo Linnas ja maavanem Urmas Tamm arutavad kunstnike
Kristjan ja Paul Raua 140.sünniaastapäeva tähistamist oktoobrikuus*.

*Kell 10-12 maavalitsuse osakonnajuhatajate nõupidamine maavanema
kabinetis.*

*Kell 11-13 korraldab Eesti Hariduse Infosüsteemid statistikaprogrammi
koolituse üldhariduskoolidele maavalitsuse saalis* /(info vanemökonomist
Külli Biin 32 58 032)/

*VIROL juhatuse koosolek algusega kell 15 maavalitsuse rõdutoas.
*Päevakorras:
2. septembri üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu asjaajamiskorra I lugemine
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu eelarve reservi vahendite kasutamine
Geoaluse tellimine maakondliku jäätmekäitluskeskuse kavandamiseks
Osalemine keskkonnarikkumiste teadete infosüsteemi arendamise projektis
Muud jooksvad küsimused
/(Info tegevdirektor Jaan Lõõnik 32 58 045)/

_*30.august*_

*Haridusalane teabepäev Lääne-Viru maavalitsuses:*
kell 11.00-13.00 üldhariduskoolide juhtide teabepäev maavalitsuse saalis
järgmistel teemadel:
üldharidus algaval õppeaastal - kehtivast seadusandlusest tulenev
koolikorraldus, kavandatavad muudatused; uus hindamisjuhend (Avo Veermäe
ja Liilia Oberg Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonnast);
riiklik järelevalve maakonnas - 2004/2005. õ-a kokkuvõte, 2005/2006.õ-a
tegevuskava (maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna ametnikud).
Kell 13.00-14.30 kohalike omavalitsuste haridusametnike teabepäev
maavalitsuse õppeklassis
Kell 15.00-16.30 õppealajuhatajate nõupidamine maavalitsuse saalis.
/(Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Riina Veidenbaum 32 58 030)/

_*31.august*_

*Kell 11 annab maavanem Urmas Tamm maavalitsuses üle töökuse preemia
Tamsalu Gümnaasiumi endisele õpilasele Kadi Võrnole ning tänukirja Linda
Reimannile.*

*Kell 13.00 maavalitsuses nõupidamine kutseharidusasutuste ja
ettevõtjate vahelise edasise koostöö küsimustes,* millest võtavad osa
Eesti Tööandjate Keskliidu esindaja Tarmo Kriis, ETTK Lääne-Virumaa
osakonna liikmed, Rakvere kutsekeskkooli ja maavalitsuse esindajad.

_*1.september*_

*Maavanem Urmas Tamm tervitab koolialguse puhul Rakvere Kutsekeskkoolis
kell 10 ja Lääne-Virumaa kutsekõrgkoolis kell 11. *

*Maavanem Urmas Tamm "Koolinoorte huvimessi 2005" avamisel Rakvere
spordihallis kell 13.*

_*2.september*_

*AS Kunda Nordic Tsement tähistab lahtiste uste päeva ja piduliku
koosviibimisega 135 aasta möödumist, mil alustati Kundas tsemendi
tootmisega ja 200 aasta möödumist sadama rajamisest.
*Kell 11.30-13.00 on võimalus külastada tehast ja sadamat (kogunemine
ettevõtte peahoones Jaama 2), kell 13-14 võimalus külastada
tsemendimuuseumi (kogunemine Jaama 11). Kell 14.30 järgneb pidulik
koosviibimine Kunda linna klubis. Ettevõtet läheb tervitama ka maavanem
Urmas Tamm. /(info 32 29 900)/

*Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolek algusega kell 10 Vinni
vallamajas Pajustis.* Kavas:
- Päevakorra eelnõu (juhatus kinnitab esmaspäeval) ja selle kinnitamine.
- Vinni vallavolikogu esimehe tervitus.
- Keskkonnaministri Villu Reiljani ettekanne keskkonnainvesteeringute
kavandamisest Euroopa Liidu järgmiseks programmeerimisperioodiks;
vabade maade riigi omandisse võtmisest; põlevkivikaevanduste võimalikust
laienemisest Uus-Kiviõli, Sonda, Uljaste, Oandu ja Seli uuringuväljadele.
- Arvamuse andmine maakonna koolivõrgu investeeringukavale - maavanem
Urmas Tamm.
- Investeeringute kavandamine 2007-2013. aastaks – maavanem Urmas Tamm
- Maavanema informatsioon - Urmas Tamm
- Informatsioon maakondlikust jäätmekäitluskeskusest; Dobele partnerite
võõrustamine 22.-24. septembrini.
/(Info tegevdirektor Jaan Lõõnik 32 58 045)/

*Kell 9.00 toimub maavalitsuses Lääne-Virumaa esitlusfilmi valmistamise
lihthanke pakkumiste avamine*. (/Info arendusspetsialist Katre Kuresson
32 58 013)/

_*2.-3.september*_

*Kaitseliidu Viru Malev korraldab Karepa noortelaagris teabepäevad Viru
Maleva allüksuste pealikele ja maleva juhtkonnale* teemal:
kriisikomisjoni vajalikkus L-Virumaal ja selle perspektiiv (maavanem
Urmas Tamm), kriisikomisjoni töö, toetamise tegevusvaldkonnad,
kriisiplaan (päästeameti direktor Ailar Holzmann), kriisikomisjoni
tegevuse toetamine (politsei esindaja), kriisikomisjoni tegevuse
toetamine (piirivalve esindaja). /(Info viru@kaitseliit.ee
<mailto:viru@kaitseliit.ee> või 32 95 851)/


Info edastas
Hilje Pakkanen
avalike suhete nõunik
3258007,
53 499 629
28 August 2005
  Kommentaarid