Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
5.-11.september Lääne-Viru maavalitsuse eelinfo

*36.nädal 2005
Lääne-Viru maavalitsuse eelinfo*

*5.september*

Osakonnajuhatajate nõupidamine maavanema kabinetis kell 10-12.

_Kunda Linnavalitsuses algusega kell 15.00 Hiiemäe tuulepargi maa-ala
strateegilise keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu._
Detailplaneeringu eesmärgiks on rajada maa-alale 3 tuulegeneraatorit
ning teede ja elektrivõrk.

_Algusega kell 13.00 toimub Kaitseliidu majas Pikk 15 maakonna
kriisikomisjoni töökoosolek._ Päevakorras:
1. Päästetööde korraldus hädaolukorras (päästeteenistus, politsei,
kiirabi jne.) Mart Suursu.
2. Maakonna riskianalüüsi esialgne kokkuvõte. Mart Suursu
3. Jooksvad küsimused.

_Algusega kell 9.00 toimub Lääne-Viru Maavalitsuses lihthanke
„Lääne-Viru maakonna maineraamatu, turismi infomapi ja turismiteenuste
kataloogi valmistamine” ja kell 14.00 toimub samas lihthanke
„Lääne-Virumaa turismi voldikkaardi koostamine" pakkumiste avamine._
/(Info Katre Kuresson 32 58013) /

_Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna ametnikud on Rakvere
Põhikoolis tutvumas e-kooliga._ /(Info Riina Veidenbaum 32 58 030)/

_Eesti Päevalehe näitusesarja "Ajaleht eesti kunstis" avamine Rakvere
Linnagaleriis (Rakvere, Pikk 15) kell 17.00._ Näitus jääb avatuks 25.
septembrini.

_Tantsu- ja kunstikool Athena õpilastööde näituse avamine kell 17.00
Rakvere Pikk 30._

*5.-7. september*
_Haridus- ja kultuuriosakonna sporditöö vanemspetsialist Olev Raudsepp
ja AS Vinni Spordikompleksi juhataja Tiit Tsarski Ida-Soome
läänivalitsuse kutsel tervisespordi seminaril Iisalmis._
/(Olev Raudsepp 32 58 038)/

*6. september*

_Maakonna jõustruktuuride (politsei, päästeteenistus jt) nõupidamine
maavanema kabinetis algusega kell 9.00_.

_Algusega kell 9.00 Lääne-Viru Maavalitsuse õppeklassis Lääne-Viru
maakonna arendustöötajate koja seminar_.
Päevakava:
Lääne-Viru maakonna meetme 4.6.1 (KOIT-kava objektide) hetkeseisust ning
soovitustest põhitaotluste esitajatele. (Tiina Vilu, Ain Suurkaev, Peep
Vassiljev)
SA Lääne-Viru Arenduskeskus 2006.aasta tegevuskavast. Omavalitsuste
ühisprojektide ning prioriteetide väljatöötamine. (maavalitsus,
arenduskeskus, omavalitsused)
/(Info Tiina Vilu 32 58 015)/

_Algusega kell 16.30 Rakvere staadionil maakonna noorte kergejõustiku
karikavõistlused_.

*7.september *

_Algusega kell 13.00 toimub alaealiste komisjoni istung_, kus arutatakse
alaealiste õiguserikkumisi. (/Info Helbe Jaanimägi 32 58 043)/

_Algusega 10.00 maavanema kabinetis kohtumine Sotsiaalministeeriumi
esindajatega teemal Inju Lastekodu munitsipaliseerimine ja Rakvere Lille
tn. 8 remondivõimalused._

*8.september*

_Lääne-Viru maakonna hariduse arengukava koostamise töörühma esimene
töökoosolek kell 14.00_ /(info Riina Veidenbaum 32 58 030)
/

*8.-9.september*

_Maasekretäride nõupäev Haapsalus Lääne Maavalitsuses._ Arutusel:
riigihankeseaduse eelnõu arutelu, seisukohtade esitamine
Siseministeeriumile; valimiskomisjonide töö 2005.a kohalike
omavalitsuste volikogude valimistel ja e-hääletamine; omandireformi
rahastamisest 2006.a ning omandireformi lõpetamisega seotud probleemid.
(/Info Tarmo Mikkal 32 58002) /

*9.september *

_Uliv lasteaia järekontroll._ /(info Monica Jaanimets 32 58 034)/

*9.-11.september*
_Maakonna delegatsioon eesotsas maavanem Urmas Tammega Ungaris Szolnokis
eesmärgiga rajada koostöösidemed kahe maakonna vahel._

*11.september *

Algusega kell 10.00 toimub *eesti keele algtaseme eksam *Rakveres
Rohuaia 12. Eksaminande 16. /(Info Anne Mäeots 32 58 031)
04 September 2005
  Kommentaarid