Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Rakvere linnavalitsuse eelinfo

Rakvere linnavalitsuse eelinfo

Esmaspäev, 05.09

10.00 linnavalitsuse istung:
1. Ettepaneku tegemine Rakvere Linnavolikogule heakorraeeskirja ja heakorraeeskirja täitmiseks koormise kehtestamiseks- R. Männiste
2. Hooldaja määramine- E. Petrovits
3. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmine- E. Petrovits
4. Rakvere Sotsiaalabikeskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja palgaastmete
kinnitamine- E. Petrovits
5. Nõusoleku andmine alaealiste vara võõrandamiseks- E. Petrovits
6. Alaealiste perekonnanime muutmine- E. Petrovits
7. Majutusettevõtte tunnistuse väljastamine- E. Petrovits
8. Pankadevahelise ühevoorulise võistupakkumise intressitoetuse reservi taotlemiseks pakkumise edukaks tunnistamine- E. Petrovits
9. Ettepaneku tegemine Rakvere linnavolikogule Rakvere linna arengukava muutmiseks- E. Petrovits
10. Toetuse eraldamine linnavalitsuse reservfondist- E. Petrovits
11. Rakvere linnavalitsuse 29. augusti 2005 a. korralduse nr 831 muutmine- E. Petrovits
12. Ehituslubade väljastamine- M. Jõe
13. Nõusoleku andmine haljastuse likvideerimiseks- M. Jõe
14. Ettepaneku tegemine Rakvere Linnavolikogule anda linnavalitsusele nõusolek riigihanke korraldamiseks Rakvere linna sõiduteede talihooldustöödeks- M. Jõe
15. Riigihanke korraldamine Rakvere linna tänavavalgustuse hooldustöödeks- M. Jõe
16. Rakvere Linnavalitsuse 11.04.2005 a. korralduse nr 239 muutmine- M. Jõe
17. Nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks (Näituse 2, Tuvi 9)- M. Jõe
18. Korterelamu ehitisealuse ja selle teenindamiseks vajaliku maa suuruse ja
maakasutuse sihtotstarbe määramine korteriomandi seadmiseks (Pikk 18)- M. Jõe
19. Saue tn 4, 4a, 4b kinnistu jagamisel tekkinud reaalosadele aadresside, pindalade suuruste jakatastriüksuse sihtotstarvete määramine- M. Jõe
20. Kohal algatatud küsimused
17.00 näituse "Ajaleht Eesti kunstis" avamine Rakvere Galeriis Pikk 15

Teisipäev, 06.09

16.00 Rakvere Spordikeskuse nõukogu koosolek

Kolmapäev, 07.09

15.00 Rakvere linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek: tutvumine renoveeritud Rakvere teatrimajaga

Neljapäev, 08.09

17.30 nõupidamine Kaevu tänava veevarustuse probleemidest eri osapoolte osavõtul linnavalitsuse saalis (info: abilinnapea Matti Jõe, tel. 322 5822, 5098737)

Reede, 09.09

10.00 sumo juunioride MM-i korralduskomitee koosolek (info - abilinnapea Erich Petrovits, tel. 322 5872, 5280878)

Laupäev, 10.09

Linnapea Andres Jaadla osaleb Eesti Roomakatoliku Kiriku apostelliku administratsiooni piiskop Philippe Jourdan'i pühitsemisel ja ametisseseadmise tseremoonial

Pühapäev, 11.09 - Arvo Pärt 70

Rakverelastel palutakse heisata tavakohaselt riigilipud linna aukodaniku Arvo Pärdi sünnipäeva puhul.

17.00 - Kolmainu kirikus Arvo Pärdi festivali esimene kontsert - "Passio" koorile, solistidele ja orelile. Eesti Filharmoonia Kammerkoor, solistid Else Torp, Risto Joost, Wolodymir Smishkewych ja Uku Joller ning orelil Christopher Bowers-Broadbent. Dirigent - Paul Hillier.
Avakontserdile järgneb Rakvere Gümnaasiumi saalis aktus, millel osalevad linna esindajad ning juubilariga seotud isikud.
Festival kestab kuni 28. septembrini.
04 September 2005
  Kommentaarid