Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
PRESSITEADE: Õpilased ei leia viiel kohustuslikul eksamil mõtet.

PRESSITEADE:Õpilased ei leia viiel kohustuslikul eksamil mõtet.

Eesti Õpilasomavalitsuste Liit(EÕOL) leiab, et 3+2 eksamisüsteem on aegunud,
sest pragune eksamisüsteem annab tagasiside riigile juba kolme kohustusliku
riikliku eksamiga ja sunnib süsteemi järgides valima veel kahte kooli või
siis riikliku eksamit. Samas peab mainima, et enamus kõrgkoolide erialad
nõuavad vastuvõtmiseks ainult kolme eksamit.

Riigieksamite esmane eesmärk on hinnata riiklikus õppekavas määratletud
õpitulemuste saavutatust eksamiainetes. See tähendab, et iga üldhariduskooli
lõpetaja peab vastama teatud tasemele, mis on paika pandud õppekavaga.
Riigieksamitega seotakse omavahel järjestikuseid haridusastmeid ja
-tasemeid. Eestis on ühitatud gümnaasiumi lõpueksamid kutseõppeasutuse,
rakenduskõrgkooli ja ülikooli sisseastumiseksamitega, mis on iseenesest
äärmiselt aegasäästev võimalus. Seega määrab gümnaasiumi lõpu eksamivalik
üsna palju seda, millele õpilane 3 aasta jooksul keskendub ning siinkohal on
oluline see, et õpilane keskenduks tõesti kõige olulisemale.

Eesti Õpilasomavalitsuste Liit on seisukohal, et kohustuslike eksamite arv
peab olema praeguse viie asemel kolm. Viis eksamit gümnaasiumi lõpetamiseks
on ülearune ja mõistlik on kehtestada kolme kohustusliku eksamiga süsteem.
Riigieksam eesmärk on eksami sisu ja vormi kaudu õppeprotsessi suunamine.
See tähendab, et tulemuste põhjal kavandatakse ja tehakse muutusi riiklikus
õppekavas, õppekirjanduses, õpetajate täiendkoolituses ning suunatakse
vastavat arendustööd. Kuid tegelikkuses on ka kolme kohustusliku
riigieksamiga süsteem piisav vajalike statistiliste andmete kogumiseks ja ka
see võimaldab teha eelpool mainitud järeldusi. Praegune eksamite süsteem
taotleb vähemalt viie eksami tegemist, millest vähemalt 3 riigieksamid ning
2 võivad olla koolieksamid. Seega näitab ka see fakt asjaolu, et riiklik
tagasiside on piisav ka kolme kohustusliku eksami puhul. EÕOL leiab ka
sealjuures, et õpilaste õpitulemuste tagasiside saamine võiks olla
mitmekesisem ning suuremas osas mitte ainult eksamite põhine.

Asjaolu, et kolm eksamit on kohustuslikud ei tähenda loomulikult seda, et
õpilane ei võiks vajadusel teha rohkem riigieksameid või/ja ka
koolieksameid. Lihtsalt muutus, mis kehtestaks 3 kohustuslikku riigieksamit
aitab õpilastel keskenduda õpilase jaoks olulisemale ning see aitab kaasa ka
õpilase individuaalsemale ning isikupärasemale haridusele.

Eesti Õpilasomavalitsuste Liit on kindlal veendumusel, et kohustuslike
eksamite arvu gümnaasiumi lõpus peaks vähendama viielt kolmele. See on
mõistlik nii rahaliselt kui ka aitab kaasa õpilase indivisuaalsele arengule.
Samas leiame, et sellise süsteemi rakendamine võimaldaks jätkuvalt teha
piisavat tagasisidet õpilaste tulemuste kohta.

Eesti Õpilasomavalitsute Liit on suurim Eesti õpilaste
esindusorganisatsioon, mis asutati aastal 1998. Meie missiooniks on seista
õpilaste huvide eest, kaitsta nende õigusi ning edendada õpikeskkonda ja
koolielu. Seisame õpilasesinduste järjepidevuse eest ning toetame nende
arengut.


Lisainformatsioon:


Kristel Niisuke

Eesti Õpilasomavalitsuste Liidu

Juhatuse esimees

E-mail: <mailto:kristel@escu.ee> kristel@escu.ee

Mobiil: 53 431 333 või 55 15 309


Priit Lepasepp

Eesti Õpilasomavalitsuste Liidu

Juhatuse aseesimees

E-mail: priit@escu.ee

Mobiil: 53 437 230
06 September 2005
  Kommentaarid