Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Vabariigi President kohtus Türgi presidendiga

VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI
AMETLIK TEADE

Kadriorus, 6 septembril 2005

Vabariigi President kohtus Türgi presidendiga

President Arnold Rüütel ja proua Ingrid Rüütel alustasid teisipäeval
riigivisiiti Türgi Vabariiki. Pärast saabumist Ankarasse asetas Eesti
riigipea pärja Atatürgi mausoleumi.

Türgi president Ahmet Necdet Sezer koos abikaasaga tervitasid Eesti
presidendipaari ametlikul vastuvõtutseremoonial Ankara presidendipalee ees.
Sellele järgnes presidentide omavaheline kohtumine ning kohtumine koos
delegatsioonidega. Kohtumisel kõneldi Eesti ja Türgi kahepoolsete suhete
arendamisest, mille üldseisu mõlemad riigipead hindasid väga heaks.
Presidendid tõdesid, et kahepoolne kaubavahetus saab veel oluliselt kasvada
ning selleks tuleks ära kasutada mõlemapoolne olemasolev potentsiaal.
Kohtumisel leiti, et vastastikused kontaktid nii turismi, kultuuri ja
hariduse alal kui mitmetes teistes valdkondades on just viimastel aastatel
hakanud kiirelt tihenema.

President Sezer tutvustas Türgi seisukohti seoses 3. oktoobril Euroopa
Liiduga algavate liitumisläbirääkimistega, märkides, et Türgi on omapoolsed
kohustused selleks täitnud. Kõneldes ka Küprose küsimusest, ütles president
Sezer muuhulgas, et see teema ei peaks olema takistuseks Türgi saamisel
Euroopa Liidu liikmeks, kuna lahenduse leidmisest on huvitatud kõik Küprose
probleemi osapooled.

President Rüütel sõnas, et Eesti toetab jätkuvalt Türgiga
liitumisläbirääkimiste alustamist. Tutvustades Eesti kogemust sõnas
Vabariigi President, et liitumisprotsess Euroopa Liiduga eeldab tuhandeid
õigusakte puudutavat tõsist tööd nii parlamendilt ja valitsuselt kui kogu
ühiskonnalt, et harmoniseerida oma seadusandlus Euroopa Liidu õigusruumiga.
President Rüütel lisas, et Eesti on igati valmis jagama Türgiga oma
reformikogemust ning soovib Türgile läbirääkimistel edu. Eesti riigipea
avaldas ka lootust, et rahvusvahelise üldsuse toel ja heast tahtes lähtudes
suudetakse Küprose küsimusele leida rahumeelne lahendus.

Pärast delegatsioonide kohtumist kirjutasid Eesti regionaalminister Jaan
Õunapuu ning Türgi asepeaminister ja välisminister Abdullah Gül alla Eesti
Vabariigi Valitsuse ja Türgi Vabariigi Valitsuse kultuuri-, haridus-,
teadus-, noorsoo- ja spordikoostöö programmi.

Seejärel esinesid Türgi ja Eesti president avaldusega pressile. Türgi
president sõnas, et Eesti ja Türgi suhetes ei ole problemaatilisi
poliitilisi küsimusi. "Oma sarnase geograafilise asendi tõttu ja jagades
ühiseid üleüldisi väärtusi, annavad meie riigid oma panuse Euroopa
stabiilsuse ja heaolu tagamisse," lausus president Sezer. Ta tänas president
Rüütlit avaliku ja tugeva toetuse eest Türgi Euroopa Liidu liikmeks saamise
küsimuses. Ühtlasi avaldas president Sezer veendumust, et Eesti riigipea
visiit annab Eesti ja Türgi suhete kõikides valdkondades mõlemale poolele
kasulikke tulemusi.

Eesti riigipea käsitles oma pressiavalduses nii Eesti ja Türgi kahepoolseid
suhteid kui koostööd NATO raames. "Eesti jaoks on alati olnud oluline edukas
koostöö Türgiga rahvusvahelisel tasandil, kus kahel riigil on palju ühiseid
seisukohti," kõneles president Rüütel. Vabariigi President avaldas ka
Türgile tänu kavandatava osaluse eest 2006. aastal Eesti ja teiste Balti
riikide õhuruumi turvamisel NATO lennukitega.

Mitu Eesti delegatsiooni liiget kohtusid eraldi oma Türgi kolleegidega.
Kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts kohtus Türgi kindralstaabi juhi
kindral Hilmi Özkök'iga ning külastas terrorismivastase võitluse keskust.
Regionaalminister Jaan Õunapuu ja Saare maavanema kohusetäitja Hans Teiv
kohtusid Türgi siseministri Abdülkadir Aksu'ga. Eesti Panga asepresident
Andres Sutt kohtus Türgi keskpanga asepresidendi Erdem Ba??i'ga.

Proua Ingrid Rüütel kohtus eriprogrammi raames proua Semran Sezer'iga ning
külastas kunsti- ja käsitööinstituuti, kus tutvus türgi rahvariietega.
Seejärel toimus kohtumine rahvamuusika ajaloo professori Muammer Sun'iga.

President Rüütel külastas Atakule vaatetorni, kust avaneb 125 meetri
kõrguselt suurepärane vaade Türgi pealinnale. Seejärel avas Vabariigi
President uue Eesti saatkonnahoone Ankaras. Sel puhul peetud tervituskõnes
rõhutas Eesti riigipea, et just saatkonnal on esmane roll kahe riigi
vaheliste kontaktide ja informatsiooni vahendamisel.

Eesti saatkonnahoone avamisel viibis ka Türgi välisminister Abdullah Gül,
kes oma tervituskõnes sõnas, et hoone avamine peegeldab Eesti valitsuse
kindlat tahet tugevdada suhteid Türgiga. Minister lisas, et Eesti president
võib olla kindel - Eesti suursaadikul, kes töötab nendes uutes ruumides, on
Türgi valitsuse igakülgne toetus oma tegevuses Türgi ja Eesti hüvanguks.

Vabariigi President kohtus ka Türgi Rahvusassamblee asespiikri Sadõk
Yakut'iga. Kohtumisel tänas Eesti riigipea Türgit Nõukogude Liidu
okupatsiooni mittetunnustamise eest Balti riikides, samuti toetuse eest
Eesti saamisel NATO liikmeks. Asespiiker Yakut märkis, et Eesti ja Türgi
pikaajaliste heade suhete edasiarendamiseks toimub peagi Türgi parlamendi
spiikri visiit Eestisse, samuti on kavandamisel Riigikogu väliskomisjoni
visiit Türgi Vabariiki.

Päeva lõpetas Türgi Vabariigi presidendi Ahmet Semra Sezer'i ja proua Semra
Sezer'i pidulik õhtusöök Vabariigi Presidendi ja proua Ingrid Rüütli auks
Presidendipalees. Sellel viibis ka Türgi peaminister Recep Tayyip Erdogan.

Õhtusöögil peetud kõnes tõstis Türgi president esile mõlema oma iseseisvuse
idee eest võidelnud rahva väärikust ja ühiseid väärtusi tänapäeval.
"Tõsiasi, et meie riigid kirjutasid 1924. aastal ühiselt alla omavahelise
sõpruse ja koostöö lepingule ning et Türgi oli üks esimesi riike, kes
taastas oma diplomaatilised suhted Eestiga viimase taasiseseisvumisel 1991.
aastal, osutavad sellele, kuivõrd sügav on meievaheline sõprus," kõneles
president Sezer. Ta lisas, et nüüdisajal on rahvastevaheline solidaarsus
vajalikum kui kunagi varem, et kaitsta tänapäevaseid ja üldiselt kehtivaid
väärtusi. "Türgi annab veendunult oma panuse rahvusvahelise rahu,
stabiilsuse ja õitsengu heaks demokraatia, inimõiguste austamise, seadustest
kinnipidamise ja vabaturumajanduse printsiipide alusel. Selles vaimus on
meie riigi siiraks sooviks arendada kahepoolseid suhteid ning koostööd
Eestiga võimalikult igas valdkonnas," lausus Türgi riigipea.

Eesti riigipea käsitles oma kõnes Eesti ja Türgi pikaajalist koostööd, mis
sai alguse juba legendaarse presidendi Atatürki ajal ning mis hõlmab kõige
erinevamaid valdkondi. "Eesti ja Türgi paiknevad teine teisel pool Euroopa
servas. Meie kultuurid ja keeled on erinevad. Kuigi ka meie ajalooline
kogemus on erinev, oleme leidnud teineteisemõistmist ja koostöötahet," sõnas
president Rüütel.

Homme jätkub president Rüütli riigivisiit Istanbulis, kus külastatakse
Dolmabah?e muuseumi ning leiab aset kohtumine Istanbuli kuberneri Muammer
Güler'iga. Vabariigi President saabub riigivisiidilt tagasi Eestisse ööl
vastu neljapäeva.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus

Lisainformatsioon:
Telefon: 6316229
Faks: 6316250
07 September 2005
  Kommentaarid