Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Pressiteade: PIIRIST PIIRINI - valimisaegne regionaalprogramm Vikerraadios

Eesti Raadio
Pressiteade
08.09.2005.a.

Valimisaegne regionaalprogrammVikerraadios
12.09-12.10.2005 Igal argipäeval kell 13-14 regionaalprogramm PIIRISTPIIRINI

See on tõenäoliseltmahukaim programm kohalikevalimiste kajastamiseks kogu Eesti meediamaastikul.
Kui ööpäevkestab mujal 24 tundi, siis 12. septembrist alates on ööpäevVikerraadios 26tundi pikk. Nimelt saab viiel nädalal enne kohalikke valimisi igalargipäevalkella ühest  kaheni olenevalt kuulaja asukohast erinevais Eesti paiguskuulata kolme erinevat saadet – eetrisse läheb regionaalprogramm PIIRIST PIIRINI.

 

See agatähendab tavalisele ööpäevaringsele raadioprogrammi mahule kahtesaatetundilisaks. Teiste regioonide kuulajate jaoks on kõik need saated hiljemjärelkuulatavad Vikerraadio koduleheküljel www.er.ee/viker

 

<!--[if !supportEmptyParas]--><!--[endif]-->Eesti Raadioei võta kohalikest valimistest rääkimist kui mingit tüütut kohustust,vaidvastupidi - panustame sel perioodil eriti aktiivsesse kohalolekusse ülekoguEesti. Meie eesmärk on kaasa aidata inimeste informeerimisele javalimisaktiivsusele. Me usume, et valijast sõltub tegelikult vägapalju! Seetähendab, et paljud Eesti Raadio parimad jõud teevad sel ajal kokkutervelt 70tunni ulatuses erisaateid Eesti eri regioonidest. Siia lisanduvad veelerakondade ning Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapeakandidaatidevalimisdebatid.

Kohalikud valimised toimuvadniiöeldarohujuure tasandil ja ka meie tahame sel ajal olla võimalikult paljudeskohtades võimalikult sellesama rohujuure lähedal.
Valimised toimuvad üle Eesti 227 valimisringkonnas.Oleme arvestanud, et meie tegijatel on reaalne jõuda kuu aja jooksulkohaleumbes pooltesse neist kohtadest. Päris kõikjale küll ei jõua, aga meieprogrammi pidev kuulaja peaks siiski saama päris hea ja põhjaliku pildiinimeste valimiseelsetest mõtetest ja muredest igast Eestimaa nurgast.

<!--[if !supportEmptyParas]--><!--[endif]-->Sellinekohalolek annab tegijaile võimalusemitte rääkida neis saadetes vaid üldistest poliitilistest teemadestloosungitetasemel, vaid olla hästi konkreetne iga valla või linna tegelikeprobleemidekäsitlemisel ning valla- ja linnajuhtide senise tegevuse võitegevusetusehindamisel.

<!--[if !supportEmptyParas]--><!--[endif]-->

Tartu stuudiostehtud saateid Piirist piirini kuuleb kogu Valgjärve masti leviala(106,1) –Tartumaa, Võrumaa, Valgamaa, Põlvamaa.
Tartu (Lõuna-Eesti) meeskond – lisaks Tartustuudio inimestele Kaja Kärner (esimene pool aega), Uku Toom (teinepool),Meelis Süld.
Tartusteetrisse minevas 23-s tunnipikkuses saates kajastame nelja maakonnaselle päevaolulisemaid uudiseid, tutvustame kas ühe suurema või mitme väiksemaomavalitsuse valimiseelset olukorda koos omavalitsusjuhtide,lihtkodanike jaekspertide arvamustega. Mööda Lõuna-Eesti maakondi ja Tartu linnastiirutavadmikrofonidega ringi Kaja Kärner, Uku Toom, Meelis Süld, Toomas Kelt jaLauriVarik.

 

Pärnu stuudiostehtud saateid Piirist piirini kuulevad Pärnumaa (104,8), Läänemaa(105,3),Saaremaa (105,6 ja 105,9) ning Hiiumaa (91,2).
Pärnu (Lääne-Eesti) meeskond – lisaks Pärnustuudio inimestele töötab Lääne-Eestis saate heaks Madli Leikop.
Pärnusteetrisse minevas 23-s tunniajases saates kajastame nelja maakonna sellepäevaolulisemaid uudiseid, tutvustame kas ühe suurema või mitme väiksemaomavalitsuse valimiseelset olukorda koos ekspertide arvamustega ,jaannamekuulajale võimaluse avaldada saates kuuldu kohta telefonitsi arvamust.MöödaPärnu- ja Läänemaad tiirutavad mikrofonid käes ringi Ülle Hallik jaToomasShalda, saarlaste ja hiidlastega tegeleb Madli Leikop. Valmismaterjalidelelisab otse-eetri võlu kõige sagedamini saadet juhtiv ja kuulajategasuhtlevAnnely Erm.

 

<!--[if !supportEmptyParas]--><!--[endif]-->Tallinnast tehaksesaated Piirist piirini kuuldavana sagedustel 104,1 (Tallinn, Harjumaa,½Raplamaad), 105,4 ja 104,7 (Lääne- ja Ida-Virumaa) ning 105,1(Järvamaa,Jõgevamaa, Lääne-Viru) ja 107,0 (Viljandi).
Tallinna (Põhja- ja Kesk-Eesti) meeskond –Hillar Nahkmann (selle saate vastutav toimetaja), Riina Eentalu, TiitKaruks,Meelis Kompus, Mall Mälberg.

14.oktoobril kell 13-15toimub Vikerraadioüleriigilises eetris kogu regionaalprogrammi ja valimiskampaaniat kokkuvõttevPiirist piirini erisaade lülitustega Tartust, Pärnust, Narvast,Viljandist.

<!--[if !supportEmptyParas]--> Võimalikud probleemid levialadega: Viljandimaaning Raplamaa ei jää tervikuna ühegi nimetatud leviala piiresse.Mõlemal puhulon suuremas osas kuuldav Tallinnast tehtav programm, mistõttu ka nendemaakondade kajastus jääb Tallinna meeskonna ülesandeks.

Head kuulamist!
Sulev Valner, ER juhatuse liige, tel. 611 4102, gsm 51 45 061
Lisast leiate valimisdebattide ajakava Vikerraadios.
08 September 2005
  Kommentaarid