Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium peab vajalikuks Vilde tee 90 elanike probleem lahendada enne külmade tulekut

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade

08.09.2005

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium peab vajalikuks Vilde tee 90 elanike probleem lahendada enne külmade tulekut

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium saatis kirja Tallinna linnapea Tõnis Paltsule ettepanekuga teha avaldus ministeeriumi omanduses oleva mõttelise osa Vilde tee 90 ühiselamu munitsipaliseerimiseks. Ka on riik valmis kaaluma ühiselamu Capital Kinnisvara omanduses oleva poole finantseerimise abistamist, kui Tallinna linnavalitsus sellekohase taotluse esitab.

Võimaliku lahendusena näeb ministeerium jätkuvalt, et Vilde tee 90 elamu riigile kuuluv osa munitsipaliseeritakse ja elamu ülejäänud osa omandab Tallinna linn seniselt elamu kaasomanikult. Kahjuks pole Tallinna linn seni esitanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile taotlust riigi omanduses oleva poole mõttelise osa munitsipaliseerimiseks.

Juhul, kui Tallinna linn peab õigeks kõnealuse ühiselamu ühe osa munitsipaliseerimist ja teise osa ostu eraomanikult, aga tekib raskusi tehingu finantseerimisel, oleme valmis asuma läbirääkimistesse tehingu kaasfinantseerimiseks. Arvestades maja tehnilist seisukorda ning purunenud küttetorustikke tuleb asuda probleemi lahendama koheselt veel enne sügise saabumist. Peame vajalikuks võimaldada elanikele normaalsed elamistingimused.

Ministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhataja Kati Kõrbe: “Me peame õigeks, et sellest majast saaks osa Tallinna munitsipaalelamufondist. Samuti peame vajalikuks küsimuse kiiret lahendamist enne külmade tulekut, kuna tõsiseks probleemiks on hoone tehniline seisukord. Kogu maja vajab kapitaalremonti, välja on vaja vahetada tehnosüsteemid.”

Munitsipaalelamufond Eestis on äärmiselt väike. Vajadus sellise pinna järele ületab pakkumise. Eestis kuulub avalikule sektorile umbes 4% elamufondist, munitsipaalomandis on sellest pisut enam kui 3%. Võrdluseks võib tuua meie naabermaad, kus avaliku sektori elamufondi osakaal on tuntavalt suurem, keskmiselt 20 % ringis.

Antud probleemi puhul on prioriteediks Vilde tee 90 resideeruvad ligi 110-120 üürnikku/leibkonda, kes enamikus on majanduslikult vähekindlustatud ning kellel puudub võimalus oma eluasemeküsimus iseseisvalt lahendada. Praegu on nad sunnitud eraomanikule maksma ülejõu käivat üüri, nende juriidilist staatust saab võrrelda sundüürniku staatusega. Neile praegustele üürnikele normaalsete elamistingimuste loomine ja sotsiaalse turvatunde tagamine on eesmärgiks nii riigile kui peaks olema eesmärgiks kohalikule omavalitsusele, kes peab oma haldusterritooriumil korraldama elamumajandust.

Hetkel on kõnealune ühiselamu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Capital Kinnisvara ühisomandis.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar: “Aeg on jutud lõpetada ja ükskord ometi see küsimus lahendada. Eelmiste valitsuste ajal oli Majandusministeerium selle hoone riigile kuuluva osa munitsipaliseerimise vastu, nüüd me oleme poolt, vaja on vaid Tallinna poolset algatust. Veelgi enam, kui Tallinnal käib üle jõu maja teise osa, mis kuulub eraomanikule, tagasiostmine, siis püüame ka selles osas aidata. Ka siin on riigi positsioon muutunud linnale soodsamaks. Vaja on aga, et linn näitaks üles head tahet ja hakkaks ka ise nende küsimustega tegelema.”
08 September 2005
  Kommentaarid