Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
44 hoiuala võeti kaitse alla

KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE
8. september 2005

44 hoiuala võeti kaitse alla


Vabariigi Valitsus kiitis täna, 8. septembril heaks hoiualade kaitse alla võtmise Järva, Võru ja Hiiu maakonnas.

Määrustega võeti kaitse alla ühtekokku 44 hoiuala Järavamaal, Võrumaal ja Hiiumaal. Kõik nimetatud alad on oma loodusväärtuste tõttu arvatud ka Natura 2000 võrgustikku.

Järvamaa hoiualade pindala on kokku 287 ha, neist suurim Türi-Karjaküla. Järva hoiualadel kaitstakse järgmisi elupaigatüüpe: karstijärved, liigirikkad niidud, jõed ja ojad, niiskuslembesed kõrgrohustud ja lamminiidud. Need elupaigad on olulised paljudele, sealhulgas ka mitmetele haruldastele taime- ja loomaliikidele.

Võrumaal võeti kaitse alla 20 hoiuala, neist 11 järve ja 6 jõge, kogupindalaga 1375 ha. Hoiualad on mõeldud looduslike järvede, puisniitude, vanade laialehiste metsade, rohunditerikaste kuusikute ja jõgede ning ojade kui väärtuslike elupaikade kaitseks. Samuti aitavad hoiualad säilitada Lõuna-Eesti looduse eripära.

Hiiumaa sai rikkamaks 17 hoiuala võrra. Alade kogupindala on ligikaudu 9954 ha, sellest maismaa moodustab ca 2660 ha ja meri 7294 ha. Kaitsealustest elupaigatüüpidest võib välja tuua näiteks puisniidud, kuivad nõmmed, kadastikud, madalad lahed, karid, väikesaared ja laiud.

Alade detailsete kaartidega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis (Narva mnt 7a, Tallinn), Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses (Mustamäe tee 33, Tallinn) või elektrooniliselt Maa-ameti kodulehel www.maaamet.ee .

Määrused kehtestavad ülalnimetatud aladel hoiuala kaitsekorra ja muudavad kehtetuks seal siiani kehtinud ajutised piirangud majandustegevusele. Üldreeglina võivad hoiualadel kõik seni toimunud tegevused jätkuda, uute tegevuste kavandamisel tuleb maaomanikul see kooskõlastada vastava hoiuala valitsejaga.


Määrus jõustub kolm päeva pärast Riigi Teatajas ilmumist.


Lisainfo:


Ülle Harak
Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna juhataja kt
tel 6 262 871
e- post ulle.harak@envir.ee
08 September 2005
  Kommentaarid