Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Päästeasutuste juhid külastavad maakondi

*Päästeasutuste juhid külastavad maakondi

*Septembris-oktoobris toimub Päästeameti eestvedamisel ringsõit mööda
Eestimaad, mille raames külastavad päästeasutuste juhid maavalitsusi
ning kohtuvad maavanema ja kohaliku ajakirjanduse esindajatega.
*22.septembril on Päästeameti tippjuhtkond Lääne-Virumaal. *

Ringsõidu eesmärk on jagada maakondades informatsiooni päästevaldkonnas
toimuvatest muudatustest ning arutada senise koostöö ning selle
arenguvõimaluste üle.

Ümarlauavestluste ja ajakirjanikele korraldatavate infotundide keskmes
on regionaalsete päästeasutuste loomine, mis lähtub riigi halduse
üldisest arengutrendidest ning mille käivitamine saab toimuma järgmise
aasta esimeses kvartalis.

Visiitide käigus annavad päästeasutuste juhid ülevaate
tegevusfunktsioonide jaotumisest regiooni ja maakonna tasandil nii
operatiivtöö, tuleohutusjärelevalve, kriisireguleerimise, ennetustöö kui
ka muudes päästeala valdkondades. Samuti jagatakse infot
päästekompaniide reorganiseerimisest ning demineerimistööde
ümberkorraldusest.

Lisaks Lääne-Viru maavanem Urmas Tammele ja Päästeameti juhtkonnale
võtavad ümarlauavestlusest ja infotundidest osa maakonna
päästeteenistuste direktorid ja päästeasutuste ümberkorraldamise
piirkondlike töögruppide juhid. Ringsõidu käigus külastatakse ka
maakondade päästekomandosid.

*Lugupeetavad ajakirjanikud!*
Võimalus osaleda Lääne-Virumaa maakonnavisiidi käigus korraldataval
infotunnil on järgmine:
22.september kell 14.10-15.00 Lääne-Viru Maavalitsuses.

Delegatsiooni koosseis:
Mati Raidma, Päästeameti peadirektor
Ain Karafin, Päästeameti peadirektori asetäitja
Ailar Holzmann, Lääne-Virumaa Päästeteenistuse direktor, Ida regiooni
töögrupi juht
Beata Perens, Päästeameti avalike suhete juht

Parimate soovidega,
Beata Perens
Päästeamet

6 282 007
51 028 69
beata@rescue.ee <mailto:beata@rescue.ee>
16 September 2005
  Kommentaarid