Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Loodi ühtne Riigihangete Keskus

Vastavalt ministri määrusele moodustub neljapäevast, 1.novembrist, Riigihangete Keskus. Riigihangete Keskus on Majandusministeeriumi haldusalas olev riigiasutus, mille ülesandeks on ühtsete riigihangete korraldamine ja ühiselt läbiviidavate riigihankelepingute sõlmimine. Riigihangete Keskus hakkab riigiasutuste eest tegema ühiseid hankeid näiteks kütusele, autodele, kantseleitarvetele ning personaalarvutitele. Ühtsed riigihanked võimaldavad osta kaupu odavamalt, kuna ostetavad kogused on suuremad.

Tulenevalt riigihangete seaduse § 10 lõikest 5 on alates 1.jaanuarist 2003 riigiasutustel ja riigitulundusasutustel kohustus, kohalikel omavalitsustel ja kohalike omavalitsuse asutustel võimalus korraldada ühtseid riigihankeid Riigihangete Keskuse kaudu.

"Riigihangete keskus peab juba järgmisel aastal pakkuma kvaliteetset teenust nii riigihangete korraldamisel kui ka läbiviimisel. Praegu koostatakse hanke tegemiseks dokumente isegi advokaadibüroode abiga, sest iga riigiasutus ei suuda koolitada ja üleval pidada riigihangete spetsialisti. Riigihangete süsteem muutub avatumaks, kindlasti tekib riigile rahaline kokkuhoid," kommenteeris majandusministeeriumi kantsler Marika Priske.

Riigihangete Keskuse kulud kaetakse riigieelarvest Majandusministeeriumi kaudu. Ühtsete riigihangete läbiviimine annab võimaluse säästlikumaks majandamiseks ning vabastab valitsusasutused ja valitsusasutuste hallatavad riigiasutused selliste hangete korraldamisest.
29 Oktoober 2001
  Kommentaarid