Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Euroopa Liidu sise- ja justiitsministrid räägivad koostöö tõhustamisest kriminaalasjade uurimisel

Justiitsministeerium
Pressiteade nr 83
12.10.2005


Euroopa Liidu sise- ja justiitsministrid räägivad koostöö tõhustamisest
kriminaalasjade uurimisel


Justiitsminister Rein Lang osaleb täna justiits- ja siseasjade nõukogu istungil
Luksemburgis, kus justiitsvaldkonna küsimustest on arutusel Euroopa tõendite
määruse raamotsuse ja maksekäsu menetluse eelnõu mõned aspektid, samuti Euroopa
Liidu ning Norra ja Islandi vahel sõlmitav väljaandmisleping.

Euroopa tõendite raamotsuse eesmärk on vastastikkuse tunnustamise põhimõtte
kohaldamine teisest liikmesriigist tõendi taotlemisel, s.t kriminaalmenetluses
vajalike esemete, dokumentide ja muude andmete saamiseks. Euroopa tõendite
määrus peaks kaasa tooma tõhusama koostöö kriminaalasjades ning asendama senise
vastastikkuse õigusabi re˛iimi, lihtsustades ja kiirendades Euroopa Liidu
liikmesriikide vahel tõendite kogumiseks esitatud õigusabitaotluste menetlemist
ja esitamist.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Euroopa maksekäsu menetluse määruse eelnõuga
soovitakse kehtestada lihtsustatud korda rahaliste, eeldatavalt vaidlustamata
jäävate nõuete maksmapanekuks. "Hetkel on üleval küsimus, kas liikmesriikide
kohtud võivad nõuda tõendeid esitatud nõude põhjendatuse kohta, lahendades
Euroopa maksekäsu kiirmenetluse raames maksekäsu taotlusi," sõnas
justiitsminister. "Eesti toetab põhimõtteliselt seisukohta, mille kohaselt
maksekäsu taotlusele ei ole vaja lisada tõendeid, kuid taotluse esitamisel peaks
tõendeid kirjeldama. Näiteks peaks nõude esitaja märkima, et tema nõue tugineb
mingile kindlale lepingule."

"Põhimõtteliselt oleme siin seisukohal, et Euroopa tõendite määrust taotlev riik
saab valida, milliseid tõendeid ta vajab. See, kuidas neid tõendeid koguda, jääb
aga määruse järgi taotluse saanud riigi otsustada. Samuti oleme arvamusel, et
taotluse saanud riik kohaldab tõendite kogumisel sunnivahendeid vaid selles
ulatuses, nagu see on ette nähtud vastava riigi siseriiklikus õiguses. Samas ei
tohi selline olukord olla Euroopa tõendite määruse tagasilükkamise aluseks.
Taotluse saav riik peab vähemalt põhjendama, miks ta neid sunnivahendeid
kohaldada ei saa. Samuti peaksid taotlust esitav riik ja taotluse saav riik
omavahel arutama, kuidas tõendite määrust täita oleks võimalik," kommenteeris
justiitsminister.

Väljaandmislepingu eesmärgiks on kehtestada Euroopa Liidu liikmesriikide ning
Norra ja Islandi vahel isikute loovutamine sarnaselt liikmesriikide vahel
toimivale Euroopa vahistamismäärusele.

Justiitsministrit saadavad nõukogul kantsleri Euroopa Liidu küsimuste nõunik
Kristi Värk ja justiitsatašeed Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures -
Merli Vahar ja Tõnu Pihelgas.

Ave Mellik

Avalike suhete talitus

Justiitsministeerium

tel 6208114

mob 56 637086

ave.mellik@just.ee
12 Oktoober 2005
  Kommentaarid