Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Väärinfo teade 13.10.2005

Sotsiaalministeerium
Väärinfo teade 13.10.2005

Tänane SL Õhtuleht kirjutab, et valitsus tahab hiljemalt 2007. aastal jõustada seaduse, mille järgi töötaja koondamisel peab talle maksma hüvitist vaid pool kuupalka ja koondamisest ette teatama vaid pool kuud.

Sotsiaalminister Jaak Aabi sõnul on küll tööandjate keskliit välja pakkunud, et töölepingu seaduse muutmisel võiks etteteatamine töösuhte lõpetamisel olla 14 päeva ja ka kompensatsioon 14 päeva eest, kuid sotsiaalministeeriumi hinnangul pole see põhjendatud.

„See pole kooskõlas Eesti võetud rahvusvaheliste kohustustega. Sotsiaalharta näeb ette etteteatamisaega ja hüvitist sõltuvalt töösuhte pikkusest, näiteks üle aasta kestnud töösuhte puhul etteteatamist mitte vähem kui kuu,“ ütles Aab.

Tegevuskava eesmärgiks on muuta tööurg paindlikumaks ning koondamistasud on paindlikkuse üks oluline komponent. „Koondamistasud ja töötuskindlustus dubleerivad praegu teineteist. Me ei plaani vähendada töötajate hüvitisi, küll plaanime aga vähendada tööandja koormust,“ sõnas Aab.

Aabi sõnul teeb ta järgmisel nädalal valitusele ettepaneku, et osa koondamishüvitistest võtab üle töötukassa fond, kuhu teevad sissemakseid tööandjad.

Valitsusse jõudnud tööhõive tegevuskava on suunatud tööturu paindlikumaks muutmisele. See ei tähenda mitte lihtsalt koondamise lihtsustamist, vaid ka näiteks suuremat vabadust tööaja korraldamisel, andes töösuhte pooltele võimaluse kokku leppida täis- või osaaja töös, selles, kas tööd tehakse kella kaheksast viieni või hoopis muul ajal, võimalused kaugtööks või kodutööks, erikokkulepped (õppe-, enesetäiendus-, perekonna- vms) puhkuste kasutamiseks, võimalused siduda paremini tööd ja perekondlikke kohustusi (lastehoiusoodustused, pikk lõuna).

Töösuhte paindlikumaks muutmine on oluliselt laiem kui vaid lihtne ja odav hireing and fireing. Kõike seda tehes tuleb hoolitseda, et vajadusel oleks igale inimesele tagatud inimväärikat elu võimaldav sotsiaalsüsteem. Koondamisi tuleks vaadata koos töötuskindlustuse ja tööturuteenustega.


Marika Raiski
meedia peaspetsialist
Sotsiaalministeerium
tel 6 269 323
mob 53 448 086
e-post: marika.raiski@sm.ee
13 Oktoober 2005
  Kommentaarid