Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Lääne-Viru maavalitsuse eelinfo 21.-26.11.2005

*47.nädal 2005
Lääne-Viru Maavalitsus*

*_20.-22.november_ *

Lääne-Virumaal Plöni maakonna sõprusühingu esindajad Karl-Heinz Appel
ja Gerhard Radke, kes toovad kingitusi Kunderi Seltsi Rahvakoolile ja
Kiltsi Põhikoolile.
Külalisi võtab vastu maavanem Urmas Tamm, kes pakub neile õhtusöögi
Pärdi sviidis. Järgmisel päeval kohtuvad Plöni sõbrad Kunderi Seltsi
rahvakooli ja Kiltsi põhikooli rahvaga. Plöni maakonna sõprade
jõulukingitused antakse üle Virumaa Näituste majas. Õhtu veedavad saksa
sõbrad Saksa klubis (info Raivo Riim 50 93 691)
22.novembril kell 10 arutatakse maavalitsuses koostöölepingu täitmist.
/(info Riina Veidenbaum 32 58030)/

_*21.november*_

*Maavanem Urmas Tamme ja Rakvere linnapea Andres Jaadla nõupidamine
maavanema kabinetis algusega kell 9.00.*

*Ettevõtlusnädala raames Tamsalus seminar algusega kell 10 teemal
tööstus-, tootmisalad ja inkubaatorid Eestis, analüüsitakse nende
arendamise vajadusi Lääne-Virumaal.*

*Õhtul maavanem Urmas Tamm tippjuhtide meistriklassis "Maavanema roll -
võim ja vaim" Tallinnas.*

*_22.-23.november_ *

*Projekti "Kooli tervisenõukogude tegevuse arendamine" koolitused
Rakvere Linna Algkoolis*.
Tervise Arengu Instituut koolitab 22.novembril tervisenõukogu liikmeid
ja õpetajaid teemal "Tervisedenduse ja -kasvatuse rakendamine koolis".
23.novembri koolitatakse põhikooli ja gümnaasiumi õpilasi teemal
"Õpilaste võimalused tervisliku koolikeskkonna loomisel ja
tervisekasvatuses osalemises". /Info Olga Boitsov 32 58 033 /

*_22.november _ *

*Ettevõtlusnädala raames Kundas AS Kunda Nordic Tsement ruumes
klastrialane seminar algusega kell 10.00.*

*Kell 10.00 maakonnas asuvate riigisasutuste juhtide nõupidamine
maavalitsuse saalis algusega kell 10.00. *Teemad: maakonnapiiride
muutumisest tingitud riigiülesannete täitmise hetkeseis; riigi
lisaeelarvest vahendite eraldamine Ida haigekassale; probleemid
riigiasutuste töös.

*Osakonnajuhatajate nõupidamine maavanema kabinetis algusega kell 14.00. *

*Kell 14.00 õppepäev maavalitsuse saalis koolijuhtidele, lasteaedade
juhatajatele lektor Riina Anton* /(info Anne Mäeots 32 58 031)/

*Eesti regionaalse kultuuripoliitika nõukoja liige Valdur Liiv
Kultuuriministeeriumis nõupidamisel seoses huvikooli seaduse eelnõuga,
et täpsustada omi seisukohti enne ministriga kohtumist.* (Info Valdur
Liiv 32 58 036)

*Eesti Regionaalse Spordinõukogu koosolek algusega kell 11.00
Kultuuriministeeriumis.* Osaleb nõukoja liige Olev Raudsepp /(tel. 32 58
038)./

*_23.november_ *

*Ettevõtjate ümarlaud kell 10 Lepnal OG Elektra tootmiskompleksis,
*teemad:* *Eesti ettevõtluspoliitika, Lääne-Virumaa Eesti majanduse
kontekstis, riigi kavandatav ettevõtluspoliitika 2007-2013.

*Valdur Liiv Haridusministeeriumi haldushoones kohtumisel haridus- ja
teadusministriga huvikooli seaduse eelnõu asjus.*

*Ühtekuuluvusfondi tehnilise abi Lääne-Viru veemajandusprojekti nõukogu
koosolek algusega kell 10.00 maavalitsuse saalis.*

*VIROL juhatuse koosolek algusega kell 12 maavalitsuse rõdutoas*.

_*23.-24 november*_

*Maavanem Urmas Tamm riigikaitse erikursusel maavanematele ja
omavalitsusjuhtidele Kaitseliidu koolis Alu mõisas Raplamaal.*

_*23.-25.november*_

*Riina Veidenbaum ja Kaidi Kenkmann Ida-Soome maakonnas Miikelis, kus
arutatakse koos Järva-, Ida-Viru- ja Lääne-Virumaa ning Ida-Soome
lääniga noorsootöö 2006.-2007.a tegevuskava. *

_*24.november*_

*Projekti „Kalevite maa - retk läbi elava Eesti ajaloo” tutvustus
maavalitsuse õppeklassis kell 10.00.* Projekti põhieesmärgiks on aidata
kaasa maakondade turismiarengule ja imago loomisele.

*Maavalitsuse kultuuri vanemspetsialist Valdur Liiv Jõhvis Eesti
Kontserdi teabepäeval, kus arutusel tulevane hooaeg ja koostöövõimalused.*

*Osakonnajuhataja Tõnis Randlane ja tervisedenduse spetsialist Olga
Boitsov Tallinnas Tervisefoorumil 2005,* kus analüüsitakse Eesti
tervisepoliitika hetkeseisu, arengusuundi ja rahastamist, räägitakse
trendidest Euroopa tervisepoliitikas ning arutatakse tervisesektori
tulevikusuundade ja innovatsiooni üle.

*_25.november_ *

*Lääne-Virumaa arengukonverents „Uuendusmeelne Lääne-Virumaa” Rakvere
teatri väikeses saalis algusega kell 9.30.
*Ettevõtlusnädal keskendub uuendustele, tutvustatakse riigi
strateegilisi suundi teadus- ja arendustegevuses ning avaliku sektori
võimalusi uuenduslikes ettevõtmistes.

*Raadio Viru "Maakonnaminutite" saates maavalitsuse majandus ja
arenguosakonna juhataja kt Tiina Vilu, kes räägib ettevõtlusnädala
teemadel. *Saade on eetris pärast keskpäevaseid uudiseid.

*EL teabe korraldajad maakonnas Maarja Rossmann ja Anne Mäeots peavad
EL-i alase loengu Rakvere Vene Gümnaasiumi 11.klassi õpilastele.* /(Info
Anne Mäeots 32 58031, Maarja Rossmann 32 58014) /

_*26.november*_

*Algusega kell 11 Virumaa õpilaskoja koosolek noortekeskuses "Torni".**
* /Info Kaidi Kenkmann 32 58 035 /

*Eesti Koolispordi Liidu Dumle rahvastepalli poolfinaalturniir 4.-5.
klasside õpilastele Rakvere
Spordihallis algusega kell 10.00.* Meilt pääsesid turniirile Rakvere
Põhikooli ja Rakvere Gümnaasiumi poisid ning Rakvere Gümnaasiumi ja
Kadrina Keskkooli tüdrukud. /Info Andres Veermäe 52 26 481./

_*26.-28. november*_

*I**II Jaan Paku nimeline rahvusvaheline noorteorkestrite foorum seitsme
orkestri osavõtul. */Info Valdur Liiv 32 58036/*

20 November 2005
  Kommentaarid