Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Põllumajandusministeeriumi 47. nädala eelinfo

Põllumajandusministeeriumi eelinfo
47. nädal

ESMASPÄEV 21. november

19.-26. novembril toimub Roomas FAO konverentsi 33. istung.
Põllumajandusminister Ester Tuiksoo osaleb konverentsi 21. novembri
istungil. Teda saadavad asekantsler Andres Oopkaup ja välissuhete ja
eurokoordinatsiooni osakonna juhataja Olavi Petron.
21.novembri hommikusel plenaaristungil annab FAO peadirektor Jacques Diouf
ülevaate 2004-2005. aastal tehtust ning tutvustab oma uut
reformprogrammi. Pärastlõunal toimub ministrite tasemel ümarlaud soolise
võrdõiguslikkuse teemal.

21.-22. novembril toimub Brüsselis konverents "Renewable Energy in Europe
- Research in Action". Konverentsil tutvustatakse taastuvenergeetika
uuringute olulisust Euroopas ning püütakse tõsta sidusgruppide teadlikust
eesseisvatest võimalustest. Analüüsitakse olulisemaid edulugusid ning
demonstreeritakse olemasolevaid ja planeeritavaid taastuvenergia
tehnoloogia platvorme biokütuste ja tuuleenergia arendamiseks. Erilist
tähelepanu pööratakse rahvuslike teadusprogrammide analüüsile ja püütakse
stimuleerida nende koordineerimist.
Põllumajandusministeeriumit esindab taimeksavatussaaduste büroo
peaspetsialist Einar Kikkas.

18.- 22.novembrini viibivad Eestis seitse Ameerika Ühendriikide USDA
(Ameerika Ühendriikide Põllumajanduse Osakond) Loomade ja Taimede Tervise
kontrolli Teenistuse veterinaarinspektorit. Inspektorid külastavad
Veterinaar- ja Toiduameti keskasutust, maakonna veterinaarkeskuseid,
piiripunkte, tapamaju ja lihakäitlemisettevõtteid, Veterinaar-ja
Toidulaboratooriumit, seakasvatusettevõtteid ning jäätmekäitlusettevõtet.
Lisainfo: Kristina Samra, Veterinaar- ja Toiduameti avalike suhete ja
informaatika büroo vanemspetsialist, 605 1748, 516 6556,
kristina.samra@vet.agri.ee

16. novembrist 30. novembrini korraldab Eesti Põllumajandusülikooli Avatud
Ülikool Põllumajandusministeeriumi tellimusel maapiirkondade elanikele
koolitusseminari “Külade taastamine ja arendamine” (Eesti riikliku
arengukava meede 3.5). Külade taastamise ja arendamise meetme eesmärk on
edendada külaelu atraktiivust kohaliku aktiivsuse suurendamise ja
mittetulundusliku tegevuse arendamise kaudu. Selleks on ette nähtud
investeeringutoetused, mis on vajalikud külaelanikele mõeldud ehitiste
rajamiseks, interneti kättesaadavuse tõstmiseks, traditsioonide
alalhoidmiseks ja muuks külaarenguks.
21. novembril kell 10.00 toimub koolitus Viljandis, Viljandi
Linnaraamatukogus (Tallinna mnt. 11/1).
Koolitusseminarid on osalejatele tasuta. Täpsemat teavet saab veebilehelt
http://www.eau.ee/avatud.

TEISIPÄEV 22. november

22.-24. novembril toimub Brüsselis põllumajanduse ja kalanduse nõukogu
järjekordne istung, mille seekordseks põhieesmärgiks on eesistuja
Suurbritannia seadnud kokkuleppe saavutamise suhkrureformi osas. Samuti
arutatakse maaelu arengu strateegiasuuniste teemat. Lisaks on istungi
teemaks linnugripi levik, WTO läbirääkimised ja mitmed kalandusküsimused.
Põllumajandusministeeriumi delegatsiooni kuuluvad minister Ester Tuiksoo,
Andres Oopkaup, Toomas Kevvai, Peeter Seestrand ja Madis Reinup.

KOLMAPÄEV 23. november

Kell 13.00-15.00 toimub Põllumajandusministeeriumi väikeses saalis Eesti
ja Hollandi PAC (Project Advisory Committee) kohtumine teemal: Eesti
taimetervise süsteemi tugevdamine.
23.-25. novembril toimub Helsingis Põhjamaade põllumajandusteadlaste
assotsiatsiooni (The Nordic Association of Agricultual Scientists) poolt
korraldatav seminar “Põhja-Euroopa toiduainetööstuse majanduslikud
väljakutsed ja arenguperspektiivid” (The Northern European Food Industry –
challenges and transitions form an economic perspective).
Seminaril käsitletakse aktuaalseid toiduainetööstuse teemasid, sealhulgas
toiduainetööstuse konkurentsivõimet, investeeringuid, toiduohutust,
hinnakujunemist, lisandväärtusega toodete tootmist ning struktuurseid
muutusi toiduainetööstuses ja kaubanduses. Seminaril osalejad on peamiselt
Põhjamaade põllumajandusökonoomika instituutidest, aga ka Ungarist,
Islandilt, Lätist ja Gruusiast.
Põllumajandusministeeriumi esindavad asekantsler Ruve Šank ja kaubanduse
ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna nõunik Piret Hein.

NELJAPÄEV 24. november

Kell 9.30-11.00 toimub Põllumajandusministeeriumi väikeses saalis Eesti
Hollandi koostööprojekti, Eesti puu- ja köögivilja kvaliteedinõuete
järelvalvesüsteemi kohandamine Euroopa Liidu nõuetega, PAC (Project
Advisory Committee) kohtumine, kus osapooled tutvustavad projekti käiku.

16. novembrist 30. novembrini korraldab Eesti Põllumajandusülikooli Avatud
Ülikool Põllumajandusministeeriumi tellimusel maapiirkondade elanikele
koolitusseminari “Külade taastamine ja arendamine” (Eesti riikliku
arengukava meede 3.5). Külade taastamise ja arendamise meetme eesmärk on
edendada külaelu atraktiivust kohaliku aktiivsuse suurendamise ja
mittetulundusliku tegevuse arendamise kaudu. Selleks on ette nähtud
investeeringutoetused, mis on vajalikud külaelanikele mõeldud ehitiste
rajamiseks, interneti kättesaadavuse tõstmiseks, traditsioonide
alalhoidmiseks ja muuks külaarenguks.
24. novembril kell 10.00 toimub koolitus Rakveres, Lääne-Viru
Maavalitsuses (Kreutzwaldi 5);
Koolitusseminarid on osalejatele tasuta. Täpsemat teavet saab veebilehelt
http://www.eau.ee/avatud.

REEDE 25. november

25. novembril koguneb Põllumajandusministeeriumi kantsleri Ants Noodi
juhtimisel esimesele istungile Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika
otsetoetuste reformi rakendamise juhtkomisjon. Komisjoni kuuluvad
Põllumajandusministeeriumi ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Ameti kõrgemad ametnikud. Juhtkomisjoni esimesel koosolekul lepitakse
kokku järgnevate aastate tegevuskava üleminekuks ühtsele otsemaksele.
Edaspidi hakkab komitee jälgima ettevalmistavate tööde käiku ja toetama
erinevate töögruppide koordineeritud koostööd.

Kell 18.00 tähistab Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts oma 10.
aastapäeva. Põllumajandusminister esineb Ester Tuiksoo esineb sõnavõtuga
teemal “Seltside osast maaelu edendamisel”. Üritus toimub Põlva Kultuuri-
ja Huvikeskuse salongis.


Diana Kõmmus
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Pressiesindaja
625 6254; 524 8974
diana.kommus@agri.ee
20 November 2005
  Kommentaarid