Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Keskkonnaministeeriumi nädala eelinfo

KESKKONNAMINISTEERIUMI NÄDALA EELINFO
21. november - 27. november 2005

Esmaspäev, 21. november

21. - 25. novembrini toimub Pihkvas Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel moodustatud valitsuste vahelise Kalapüügikomisjoni XXII istung.
Ürituse peamiseks eesmärgiks on Peipsi, Lämmi- ja Peipsi järve kalavarude ratsionaalne kasutamine, 2006 aasta kalapüügikvootide kinnitamine ja nende riikidevaheline jaotus, kokkuvõtete tegemine jooksva aasta püügitulemuste kohta. Poolte tegevuse kooskõlastamine kalavarude kasutamise küsimustes ja soovituste väljatöötamine 2006. a I-poolaasta püügireziimi kehtestamiseks. Peale selle arutatakse kalavarude seisundi teadusliku uurimise ja järelvalve alast koostööd.

Lisainfo:
Enno Kobakene
Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist
Tel 626 0714


Keskkonnaministeeriumi abiminister Olavi Tammemäe on 21.novembrist kuni 2. detsembrini 2005 Argentiinas IMCG välissümpoosiumil.


Kolmapäev, 23. november

Algusega kell 14 korraldab Tartumaa keskkonnateenistus Ropka-Ihaste maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu arutelu. Koosolekul arutatakse Ropka-Ihaste kaitseala kaitse-eeskirja menetlusprotsessi avalikustamise käigus esitatud ettepanekuid ja vastuväiteid ning nende alusel kavandatud muudatusi. Koosolekule on
kutsutud asjasse puutuvad maaomanikud, VVO-de ning Tartu linna- ja
maavalitsuse esindajad.
Arutelu toimub Tartumaa keskkonnateenistuse II korruse saalis (Aleksandri 14,
Tartu).

Lisainfo:

Marit Pukk
Tartumaa KKT keskkonnateabe ja keskkonnakorralduse spetsialist
Tel 730 2244Kell 18.00 tutvustatakse Räpina Vallavalitsuse saalis (Kooli 1,
Räpina)Räpina Loodushoiu Ühingut ning näidatakse 2005.aastal
valminud Rein Marani filmi "Eesti kotkad". (MTÜ Loodushoiu Ü)hing
Filmitegemisest ja kotkastest räägivad kaasautorid Urmas Sellis ja
Tarmo Evestus.
Lisainfo:
Riho Kinks
GSM 508 6690

Mari Padari
Põlvamaa Keskkonnateenistuse keskkonnateabe spetsialist
Tel 799 8194
E-post mari.padari@polva.envir.eeKeskkonnaminister Villu Reiljan on 23.novembril.2005 Rootsis, kus toimub Läänemeremaade keskkonnaministrite mitteametlik kohtumine.Reede, 25. november

Kell 11 korraldab Jõgevamaa keskkonnateenistus Jõgeva
maakonna looduskaitsealuste parkide piiride korrigeerimise avaliku
arutelu. Arutelu teemaks on 19. septembrist 3. oktoobrini 2005 toimunud avalikul
väljapanekul esitatud ettepanekud 26 looduskaitsealuse pargi piiride
korrigeerimise kohta. Arutelu puudutab järgmisi parke: Jõgeva ja Kuremaa
mõisa park, Kurista park, Laiuse kirikupark ja Vaimastvere park Jõgeva
vallas; Pajusi ja Tapiku mõisa park Pajusi vallas; Pala mõisa park Pala
vallas; Luua mõisa park, Palamuse kirikupark ja Visusti park Palamuse
vallas; Puurmani mõisa park Puurmani vallas; Kördiööbiku park, Lossi
tänava metsapark, Sõpruse park, Uue-Põltsamaa ja Vana-Põltsamaa mõisa
park Põltsamaa linnas; Adavere, Lustivere ja Võisiku mõisa park
Põltsamaa vallas; Roela ja Saare mõisa park Saare vallas; Elistvere,
Kaiavere ja Tabivere mõisa park Tabivere vallas; Torma mõisa park Torma
vallas.
Pargipiiride korrigeerimise avalik arutelu toimub Jõgevamaa
keskkonnateenistuses (Jõgeva, Aia tn 2).

Lisainfo:

Mariliis Märtson
Jõgevamaa keskkonnateenistuse looduskaitse peaspetsialist,
Tel 776 2418
GSM 528 9685
21 November 2005
  Kommentaarid