Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Ühiskondlikule leppele kirjutas alla veel kaksteist osapoolt

VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI
AMETLIK TEADE
Kadriorus 20. detsembril 2005

Ühiskondlikule leppele kirjutas alla veel kaksteist osapoolt

Vabariigi Presidendi juuresolekul andsid Kadrioru lossis toimunud pidulikul
tseremoonial oma allkirja ühiskondlikule leppele kaksteist uut osapoolt:
Eesti Arstide Liit, Eesti Demokraatlik Partei, Eesti Hambaarstide Liit,
Eesti Naisettevõtjate Liit, Eesti Naisteühenduste Ümarlaud, Eesti
Tarbijakaitse Liit, Eesti Tervisedenduse Ühing, Eesti Vabaharidusliit,
Eraülikoolide Rektorite Nõukogu, Sihtasutus Eesti Lastefond, Sillamäe
Majanduse ja Juhtimise Instituut ning Vene Akadeemiline Selts.

President Rüütel rõhutas allkirjastamisel, et ühiskondliku leppe protsess on
Eesti tingimustes unikaalne liikumine, kuna selles osalevad nii avaliku
sektori kui ka era- ja kolmanda sektori organisatsioonid. Just see asjaolu
annab võimaluse arendada dialoogi era- ja avaliku huvi vahel, mida ei sea
oma otseseks eesmärgiks esindusdemokraatia, leidis Eesti riigipea.

ӆhiskondlik lepe on dialoog kui pidevalt toimiv arvamuste foorum. Sama
põhimõtet näeme ka paljude oluliselt suuremate struktuuride juures. Ka
Euroopa Liit on põhimõtteliselt ühiskondlik lepe, sest tema juhtmõtteks on
mitmekesisuse ühtsus. Meiegi peaksime otsima sedasama omaenda ühiskonnas,”
lausus Vabariigi President.

Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse nõukogu esimees Aadu Luukas rõhutas oma
sõnavõtus, et leppe protses on jätkuvalt avatud uutele osapooltele.
Allakirjutanud organisatsioonide nimel võttis sõna Eesti Arstide Liidu
esindaja doktor Peeter Mardna.

Eesti esimene ühiskondlik lepe allkirjastati 20. oktoobril 2003 Rahvusooper
Estonia Talveaias. Kahe aasta jooksul on ühiskondliku leppe protsess
oluliselt laienenud, haarates endaga 61 osapoolt. Ühiskondliku leppe mõte on
vahendada eri ühiskonnagruppide dialoogi, leida ühised väärtused ja
kokkupuutepunktid eriarvamuste vahel ning pakkuda lahendusteid tekkinud
probleemidele.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus

Lisainformatsioon:
Telefon: 6316229
Faks: 6316250
20 Detsember 2005
  Kommentaarid