Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Valitsuse ja TALO esindajad allkirjastasid palgakokkuleppe

Sotsiaalministeerium
Pressiteade 20.12.2005

Valitsuse ja TALO esindajad allkirjastasid palgakokkuleppe

Täna, 20. detsembril allkirjastasid sotsiaalminister Jaak Aab valitsuse esindajana ja TALO esimees Toivo Roosimaa haridus-ja kultuuritöötajate palgaleppe 2006. aastaks.

TALO liikmeskonda kuuluva riigi eelarvest töötasu saava kõrgharidusega töötaja palga alammäär on järgmisel aastal vähemalt 6500 krooni kuus. Alammäär kehtib täistööajaga töötamisel kõrgharidust nõudval ametikohal.

Sotsiaalminister Jaak Aabi sõnul on rõõmustav, et kõik kultuuri- ,haridus- ja teadusasutusi haldavad ministeeriumid on valmis riigieelarvest palka saavatele TALO liikmetele ja teistele ametnikele kindlustama palga alammäära. Seetõttu kehtib palgakokkulepe ka kollektiivlepinguna. „Esile tuleb tõsta ka munitsipaalkoolide õpetajate palga alammäära tõusu“, lisas Aab.

TALO juhatuse esimehe Toivo Roosimaa sõnul on kokkuleppe sõlmimine positiivne, kuigi ei saavutatud põhieesmärki. TALO soovis, et kõrgharidusega töötaja palga alammäär kõrgharidust nõudval ametikohal töötades oleks võrdne samaks aastaks prognoositava keskmise palgaga. Negatiivsena tõi Roosimaa taas kord välja kohalike omavalitsusliitude esindajate tahtmatuse osaleda läbirääkimistel. „Omavalitsusliidud põhjendavad seda volituste puudumisega, samas aga võtsid nad endale õiguse teha muudatusettepanekuid kooskõlastatud kokkuleppe teksti“, lisas Roosimaa.

Kohalike omavalitsuste kultuuri- ja haridusasutustele palga suuruse 2006. aastaks kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu arvestades eelarvevahendite kasvu. Munitsipaalkoolide pedagoogide palga alammäärad kehtestatakse vabariigi valitsuse määrusega.

Võrreldes 2005. aastaga suurendatakse riigieelarvest palgavahenditeks valdkonniti eraldatavaid summasid keskmiselt 10% võrra, arvestades eelarvevahendite kasvu.

Pooled leppisid kokku, et palga alammäära tingimusi käsitletakse kollektiivlepinguna ja selle täitmisel tagavad TALO liikmed palgaküsimuste osas töörahu.

2006. aasta palgakokkuleppe sõlmimise eesmärgil alustati Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO delegatsiooni ja ministeeriumidevahelise komisjoni vahel kahepoolseid läbirääkimisi 2005. aasta märtsis.


Katrin Pärgmäe
Sotsiaalministeerium
Pressiesindaja
+372 626 9321
+372 56 623 823
20 Detsember 2005
  Kommentaarid